ÎNVĂŢAREA PRODUCTIVĂ (PRODUCTIVE LEARNING) UN NOU PROIECT CARE ÎŞI PROPUNE SĂ CONSTRUIASCĂ O PUNTE ÎNTRE ŞCOALĂ ŞI VIAŢĂ

img_25Pe 9 -11 aprilie 2008, la Sinaia, a avut loc seminarul de lansare a proiectului în cauză, organizat de Centrul Educaţia 2000+ de la Bucureşti, cu participarea delegaţiilor din România, Bulgaria şi Republica Moldova. Sprijinul financiar a fost acordat de Fundaţia SOROS. În calitate de facilitatori-experţi au fost 3 reprezentanţi ai Institutului European de Învăţare Productivă de la Berlin: Jens SCHNEIDER, Ute OHME şi Michael KASELAU.

Printre cei zece participanţi din Moldova au fost profesori şcolari şi universitari, psihologi, cercetători şi conceptori de curriculum.
Beneficiarii vizaţi ai proiectului vor fi  copiii cu nereuşită şcolară, cei din „grupul de risc” (cu un părinte sau ambii plecaţi peste hotare, cei din instituţii rezidenţiale, copii cu dizabilităţi, care abandonează şcoala etc.), iar sistemul de învăţămînt din Moldova are necesitatea de a implementa forme alternative de educaţie care ar putea satisface fiecare copil, indiferent de interese, capacităţi, statut social.
Mai mult despre învăţarea productivă puteţi citi în următorul număr al revistei Didactica Pro…, care va apărea in luna aprilie-mai curent.

Viorica Goraş-Postică,
Coordonatoare de grup
img_27 img_26