ÎNVĂŢĂTORII DIN CLASELE PRIMARE ÎNTRUNIŢI LA CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA PENTRU ACTUALIZAREA EXIGENŢELOR EDUCAŢIEI PENTRU PACE PRIN CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI

dasd

 

La 25 august curent, peste 30 de cadre didactice din 17 instituţii educaţionale din diferite localităţi ale ţării au participat, al IV-lea an consecutiv, la un program de instruire pentru abilitarea profesională de a preda noua disciplina opţională ”Cultura bunei vecinătăţi”, în clasa a IV-a. Seminarul a avut loc în cadrul proiectului ”Educaţie pentru pace prin promovarea culturii bunei vecinătăţi în clasele primare”, implementat pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, cu sprijinul financiar al reţelei internaţionale de edificare a păcii – GPPAC  (Parteneriate Globale pentru Prevenirea Conflictelor Armate) www.gppac.net.

Obiectivele activităţii au inclus: familiarizarea cadrelor didactice cu specificul curriculum-ului la disciplina opţională ”Cultura bunei vecinătăţi” în clasa a IV-a cu genericul ”Ţara mea-mândria mea”; parcurgerea analitică şi interactivă a conţinuturilor curriculare; proiectarea demersului didactic pentru cl.4 în contexte interculturale specifice; dezbaterea imperativelor educaţiei pentru pace în mediul educaţional moldovenesc actual, dar şi facilitarea unui schimb de experienţă pe marginea rigorilor pilotării conţinuturilor curriculare şi a metodologiei interactive aferente.

Curriculumul disciplinei date este structurat pe modulele: Mediul geografic; Istoria; Cultura tradiţională şi contemporană; Limba vecinului; Axiologia şi Conflictologia şi propune dezvoltarea unui ansamblu coerent de competenţe specifice, precum: Formarea unei atitudini responsabile şi respectuoase faţă de localitatea, ţara natală ca element fundamental al educaţiei patriotice; Augmentarea competenţei sociale şi a responsabilităţii tinerilor pentru bunăstarea ţării lor, componente necesare ale simţului civic; Formarea abilităţilor de dialogare şi negociere, de rezolvare a disputelor şi a situaţiilor de conflict, în conformitate cu principiile democratice şi principiile culturii păcii; Manifestarea unui interes durabil pentru istoria, cultura, viaţa şi problemele ţării; formarea unei atitudini constructive faţă de dezvoltarea şi optimizarea situaţiei din ţară; Implicarea activă pentru formarea unei poziţii personale şi a capacităţii de a genera noi idei constructive.

Elevii şi cadrele didactice din proiect beneficiază de Caietul de educaţie interculturală „Cultura bunei vecinătăţi”, cu genericul Ţara mea – mândria mea, în limbile română şi rusă, care cuprinde următoarea arie tematică: Ţara mea şi lumea-ntreagă. Pacea şi armonia; Atitudinea faţă de lume, ţară şi culturile din Moldova; Valorile bunei vecinătăţi; Noi şi ceilalţi: comunicăm, prietenim, colaborăm; Miracolele naturii. Să le ocrotim; File din „Cartea Roşie”; Monumentele şi rezervaţii naturale; Să cunoaştem monumentele de arhitectură; Evenimente istorice care ne reprezintă; Voievozi şi conducători care ne-au proslăvit ţara; Liderii noştri religioşi; Scriitori şi compozitorii din Moldova; Mijloace de comunicare: trecut şi prezent; Elemente de decor şi ornamente la diferite etnii; Meşteşugurile băştinaşilor Moldovei; Păpuşile şi teatrul de păpuşi; Ospitalitatea noastră. Dezvoltarea turismului; Salutăm oaspeţii în limba lor; Suntem gazde primitoare!; Bucatele noastre tradiţionale; Suvenirele; Prezentăm ţara străinilor.

Aşteptăm un impact durabil al activităţilor din proiect, manifestat prin comportamente paşnice şi civilizate ale copiilor, profesorilor şi părinţilor în comunităţile lor, dar şi prin recurgerea la cunoştinţe acţionale funcţionale pentru interacţiuni constructive şi edificatoare de pace şi bună înţelegere în oricare alte contexte.

Coordonatoare de proiect:
Viorica GORAŞ-POSTICĂ, dr.hab. prof. univ. interim.