LEADERSHIP EDUCAŢIONAL ÎN ŞCOALA PROFESIONALĂ

237_copO  nouă activitate de formare cu genericul  Leadership educaţional s-a desfăşurat, în incinta  Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, în  perioada   3-5 noiembrie curent.Seminarul-training   face parte din proiectul CONSEPT (faza III),  componenta Dezvoltare organizaţională, implementată de C. E. PRO DIDACTICA şi sprijinită financiar de Fundaţia Liechtenstein Development Service (LED), care are drept scop îmbunătăţirea funcţionării şcolilor profesionale prin consolidarea competenţelor manageriale ale membrilor administraţiei.

Reprezentanţii echipelor manageriale din 13 instituţii din învăţămîntul profesional tehnic secundar au demonstrat un interes sporit pentru aspectele teoretice şi practice ale leadershipului şi managementului educaţional, în calitate de procese conexe ce asigură funcţionarea şi dezvoltarea instituţiilor profesional tehnice în contextul schimbărilor continue din domeniu.  Printre cele mai importante obiective propuse la începutul seminarului-training şi atinse pe parcurs s-au numărat:

  • identificarea  diferenţelor şi a asemănărilor  dintre procesele de management şi leadership;
  • definirea caracteristicilor comunităţilor profesionale de învăţare în contextul şcolii profesionale;
  • desemnarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea managerilor-lideri şi a cadrelor didactice-lideri;
  • dezvoltarea abilităţilor de leadership;
  • elaborarea unu plan fezabil de acţiuni în vederea promovării leadershipului educaţional.

Echipele de formatori au asigurat un demers de dezvoltare profesională axat pe învăţare experienţială şi schimb de bune practici, punînd accentul pe perfecţionarea abilităţilor  de leadership şi de  lucru  în  echipă, pe promovarea  managementului  participativ, pe implicarea plenară a  participanţilor, dar şi pe sensibilizarea acestora vizavi de  importanţa  asigurării unei culturi organizaţionale în care fiecare actor educaţional  este pus în valoare şi are suficiente condiţii pentru maximizarea potenţialului său la nivel de clasă, instituţie şi comunitate de învăţare.
Progresul managerilor implicaţi în proiectul CONSEPT bucură şi confirmă faptul că o investiţie de calitate în resursele umane reprezintă unul din factorii-cheie în asigurarea succesului instituţiei de învăţămînt la nivel de proces, relaţii şi rezultat.

Rima BEZEDE,

coordonator  de proiect

237_1 237_2 237_4 237_5

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *