MANAGEMENT STRATEGIC PENTRU INSTITUŢIILE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC

logo

În perioada 10-12 mai, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA s-a desfăşurat o nouă activitate de formare destinată managerilor din instituţiile beneficiare ale proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC şi al Guvernului României.

Reprezentanţii echipelor manageriale au abordat aspecte teoretice şi practice ale managementului strategic. Componentele Planului de Dezvoltare Strategică a instituţiei de învăţământ au constituit domeniul de interes major pentru participanţi, dar şi un context favorabil pentru schimb de experienţă. Identificarea modalităţilor eficiente de organizare a procesului de elaborare a PDS-ului în instituţia de învăţământ a permis evidenţierea importanţei managementului participativ şi a oferit soluţii pentru transpunerea practică a aspectelor teoretice studiate în cadrul seminarului. Participanţii au primit în calitate de donaţie Ghidul metodologic Elaborarea Planului de dezvoltare strategică a instituţiei, care a servit drept suport de curs.

Managerii au apreciat înalt importanţa, utilitatea, aplicabilitatea şi profunzimea abordării subiectelor, dar şi atmosfera şi condiţiile de organizare care au determinat succesul activităţii de formare. Participanţii la seminar au menţionat importanţa discuţiilor care au evidenţiat elementele esenţiale ce determină percepţia funcţionării normale şi dezvoltării instituţiei de învăţământ. Aceste discuţii au contribuit la formularea concluziei:

  • Focusarea doar pe asigurarea funcţionării normale poate aduce la stagnarea instituţiei;
  • Focusarea doar pe aspecte inovative oferă posibilitatea obţinerii unor performanţe, dar acestea nu vor fi durabile;
  • Arta managementului strategic constă în identificarea echilibrului dintre activităţi ce promovează dezvoltarea şi activităţi ce asigură funcţionarea normală a instituţiei.

Analiza consecutivă a componentelor Planului de Dezvoltare Strategică a contribuit la identificarea conexiunilor logice dintre aceste componente, care la prima vedere nu sunt evidente. Participanţii au constatat că anume prezenţa acestor conexiuni determină autenticitatea documentului elaborat şi obţinerea rezultatelor planificate. Lipsa conexiunii între componentele PDS va duce la obţinerea unui document formal, creat pentru a fi prezentat la cerere unui inspector, care controlează documentaţia şcolară.

Exerciţiile practice de identificare a problemelor şi de formulare a obiectivelor de dezvoltare, de stabilire a indicatorilor au permis să facem concluzii atât despre schimbările cantitative, cât şi cele calitative. Activităţile practice au contribuit şi la dezvoltarea abilităţilor de elaborare a obiectivelor generale, obiectivelor specifice, acţiunilor necesare şi suficiente pentru atingerea obiectivelor şi integrare a tuturor componentelor într-un sistem integru.

Pe parcursul acestor trei zile, formatorii au construit activitatea pe principii participative – una dintre valorile prioritare, care stă la baza activităţii CE PRO DIDACTICA.

Lilia Nahaba,
Coordonatoare de proiect