MASĂ ROTUNDĂ – PREZENTAREA REZULTATELOR ANALIZEI DE NECESITĂŢI TIC ÎN DOMENIUL VOCAŢIONAL-TEHNIC

164_copLa 3 iulie 2013, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc masa rotundă de prezentare a rezultatelor studiului sociologic efectuat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova” , coordonat de organizaţia-gazdă, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC şi sprijinit financiar de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, din fondurile Cooperării  Austriece pentru Dezvoltare, reprezentată la eveniment de d-na Tatiana Zbancă, Coordonator de programe, Biroul de Coordonare a Cooperării Tehnice /Ambasada Austriei Chişinău.

În scopul modernizării curriculumului pentru specializările TIC din instituţiile beneficiare ale proiectului şi al asigurării relevanţei acestuia cu necesităţile de pe piaţa muncii, în perioada martie-mai curent, s-a desfăşurat o amplă analiză de necesităţi, pentru care au fost utilizate atît metode sociologice cantitative, cît şi calitative. În cadrul studiului, au fost cercetate opiniile mai multor actori educaţionali şi sociali: elevi, cadre didactice, manageri/reprezentanţi ai companiilor TIC, manageri ai instituţiilor de învăţămînt superior care pregătesc specialişti TIC. S-au aplicat 250 de chestionare printre elevii anului II şi III de studii, 25 de chestionare cu cadrele didactice şi 22 – cu reprezentanţii companiilor TIC, de asemenea a fost sondată opinia insituţiilor superioare de învăţămînt şi realizate patru interviuri în focus grupuri.

Astfel,  în raportul amplu asupra studiului sociologic, d-na Diana Cheianu a prezentat constatări critice, enumerînd un şir de probleme depistate, una din cele mai mari probleme ale sistemului actual fiind lipsa delimitării clare între specialiştii TIC pregătiţi la diferite trepte ale sistemului de învăţământ şi necorespunderea dintre cererea şi oferta de specialişti TIC pe piaţa muncii. Expertul Anatol Gremalschi a evidenţiat aşteptările sectorului privat în domeniul TIC de la absolvenţii instituţiilor vocaţionale cu referire la competenţele acestora dobîndite în timpul studiilor din colegii şi şcoli profesionale. Dna Viorica Goraş-Postică a relatat despre situaţia actuală a planurilor de studii şi a curricula disciplinare ale specialităţilor TIC din învăţămîntul vocaţional-tehnic din perspectiva structurii pedagogice şi a conţinuturilor TIC. Au fost prezentate modelele sistemelor de învăţămînt vocaţional-tehnic în domeniul TIC din Anglia, România şi Estonia de către expertul internaţional John O’Sullivan, insistîndu-se asupra diferenţiei între diferite niveluri educaţionale ale sistemului de învăţămînt european.

O susţinere deosebită pentru îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor se atestă din partea Ministerului Educaţiei, care se arată deschis pentru elaborarea curricula modulare. Dialogul şi prezenţa companiilor private la acest eveniment a constituit un argument în plus cu privire la necesitatea armonizării educaţiei TIC din Republica Moldova cu cerinţele pieţei forţei de muncă, aspect definitoriu pentru proiectul în cauză.

Coordonator de proiect: Octombrina Moraru

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1998, care are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise, prin sprijinirea persoanelor şi a organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi pentru o mai bună integrare în societate.

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) este o organizaţie neguvernamentală, a cărei misiune este consolidarea competitivităţii sectorului moldovenesc al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC) şi promovarea acestuia în calitate de factor-cheie al creşterii economice şi dezvoltării durabile a ţării. Pe plan internaţional, ATIC promovează sectorul ca partener de încredere şi cu mare potenţial de a răspunde necesităţilor clienţilor interesaţi de outsourcing în sfera tehnologiilor informaţionale şi proceselor de business.

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare
Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare sprijină ţările din Africa, Asia şi America Centrală, precum şi din Europa  de Est şi Sud-Est în procesul de dezvoltare socială, economică şi democratică durabilă. Ministerul Federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii Austria planifică strategii. Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), unitatea operaţională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare pune în aplicare programe şi proiecte, împreună cu instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi companii

164_3164_1