MASĂ ROTUNDĂ PRIVIND LANSAREA FAZEI A II-A A PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM!”

untitled-2

La 9 februarie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc un eveniment important dedicat lansării fazei a II-a a proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, care se va desfăşura pe parcursul anului 2017, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.

La activitate au participat membri ai Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova, reprezentanţi ai Direcţiilor Generale Educaţie, Tineret şi Sport, formatori ai centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari interesaţi de subiectul în cauză.

Experţii naţionali au prezentat experienţa utilizării Resurselor Educaţionale Deschise în Republica Moldova, în baza rezultatelor primei faze a proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”; au reliefat cele mai importante practici internaţionale, ce ţin atât de politicile din domeniu, cât şi de implementarea acestora prin crearea şi promovarea RED.

Participanţii au dezbătut relevanţa RED pentru diferiţi actori educaţionali, au fost prezentate rezultatele proiectului precedent şi activităţile proiectului actual. Printre acestea se enumără: continuarea campaniei de promovare a RED, lansarea Concursului celor mai bune resurse educaţionale deschise şi organizarea seminarelor de instruire pentru cadrele didactice, astfel determinând un acces mai bun şi mai larg la o educaţie deschisă de calitate.

Totodată, în cadrul acestui eveniment a fost semnat un Acord de Colaborare între Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), Astfel IDSI a devenit membru al Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova.

Coordonator: Cristina Bujac, CE PRO DIDACTICA
Contacte: cbujac@prodidactica.md
Tel. 069233782