MECANISME PENTRU IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALIFICARE

logo-Devram

Schimbările din societate şi progresul tehnologic generează o serie de dificultăţi pentru sistemul de formare profesională – angajatorul îi cere mediului academic mai multă receptivitate faţă de cerinţele sale.

Şi deoarece calitatea formării profesionale este în strictă corelaţie cu satisfacerea nevoilor pieţei muncii, se impune reglementarea procesului de formare profesională conform perspectivelor de integrare socioprofesională, asigurată prin implementarea standardului de calificare.

În acest context, reprezentanţi ai MECC, prorectori şi conducători de centre de excelenţă, colegii şi şcoli profesionale s-au întrunit astăzi, 5 februarie 2020, pentru a dezbate un subiect de actualitate pentru învăţământul din Republica Moldova: ”Metodologia de implementare a standardelor de calificare de către instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior”, elaborată în scopul executării Hotărârii Guvernului nr. 1016/2017 cu privire la aprobarea Cadrului naţional al calificărilor din Republica Moldova.

Activitatea, organizată de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în cadrul proiectului DevRAM, Partea I, a avut drept scop prezentarea pilonilor conceptuali şi a mecanismelor de transfer al standardului de calificare în prevederile curriculare, precum şi a căilor de înlăturare a unor aspecte nedorite în elaborarea planurilor de învăţământ şi a curriculumului (programe de formare irelevante sau puţin relevante pentru piaţa muncii, perpetuarea unor mesaje educaţionale şi tradiţii de instruire depăşite de timp, neacceptarea modificărilor de conţinut etc.).

Participanţii la eveniment, care vor fi implicaţi nemijlocit în implementarea standardelor de calificare, au elucidat parcursul competenţelor profesionale de la cerinţele pieţei muncii până la însuşirea lor de către viitorul angajat, au analizat particularităţile nivelurilor de calificare şi specificul funcţionării diferitelor tipuri de instituţii de învăţământ, au punctat valenţele metodologiei – un instrument care are menirea să ghideze actul transformării unui standard profesional în unul educaţional.

Metodologia, care este o  ”punte de legătură” între documentele reglatorii ale activităţii profesionale şi documentele  reglatorii ale formării profesionale, se adresează: managerilor  –  din perspectiva elaborării unei strategii la nivel instituţional care să asigure deschiderea  faţă de expectanţele mediului profesional; cadrelor didactice, care sunt responsabile de calitatea pregătirii profesionale a viitorilor specialişti; angajatorului, care trebuie să devină partener activ al mediului academic; formabililor, care trebuie să fie informaţi, pentru a contribui la asigurarea condiţiilor necesare unei formări profesionale de calitate.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.