Metodiștii stagiilor de practică formați în domeniul evaluării și monitorizării competențelor interculturale

În 21-22 septembrie curent, peste 20 de coordonatori ai stagiilor de practică din 6 universități partenere în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” (faza 2) – (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Pedagogică „I. Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia și Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul), au participat la un atelier în domeniul evaluării și monitorizării competențelor intercuturale.

În calitate de formatori au fost practicienii:  Svetlana ARNĂUT (psiholog), Angela SECRIERU (învățătoare), Daniela VACARCIUC (manager și profesor) și Vitalie CÎRHANĂ (formator în domeniul educației nonformale), care au elaborat un set de instrumente de evaluare și monitorizare a competenței interculturale la copiii din grădinițe și la elevii de la diferite trepte de școlaritate. Aceste instrumente includ probe diverse și urmează a fi pilotate de studenții viitori pedagogi la stagiile de practică din diferite tipuri de instituții educaționale. Ulterior, vor fi optimizate/completate și publicate într-un auxiliar didactic și vor fi diseminate pe larg în mediul educațional, inclusiv pe cale virtuală.

Interculturalitatea, ca trăsătură de veacuri a comunităților din Republica Moldova, se manifestă mutiaspectual și divers, cu multiple provocări, iar cadrele didactice de azi și de mâine au și vor avea nevoie de competențe interculturale avansate, care să le ajute să facă față acestora.

Colegii de diferite etnii, credințe religioase, valori culturale și psihopedagogice au apreciat enorm investiția făcută de Fundația ”Pestalozzi” din Elveția, asigurându-ne că impactul se va resimți atât aici și acum, cât și pe o perioadă îndelungată. Or, competența interculturală este utilă în fiecare context și foarte frecvent, pentru toți și pentru fiecare, incluzând abilitatea de a fi empatic, de a asculta în mod activ, de a avea o atitudine pozitivă în raport cu persoane aparţinând altor culturi, de a fi motivat în această interacţiune şi de a învăţa din noile experienţe.