METODOLOGIA DE ELABORARE A STANDARDELOR OCUPAȚIONALE ÎN PROCES DE REVIZUIRE

logo-Devram

Reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ai Ministerulul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, ai Comitetului sectorial în agricultură şi alimentare, agenţi economici etc. au participat azi la un atelier DevRAM,

facilitat de  Gabriela Damian-Timoşenco, expert în proiect. Activitatea deschide şirul de acţiuni îndreptate spre revizuirea metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale, care sunt necesare asigurării calităţii formării profesionale, identificării competenţelor profesionale, corelării formării profesionale iniţiale şi continue cu cerinţele pieţei muncii.

Standardele ocupaţionale servesc drept bază pentru reformarea sistemului de învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova, pentru dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor în conformitate cu principiile Cadrului European al Calificărilor.

Pledoariile invitaţilor-actori antrenaţi în implementarea metodologiei, schimbul de opinii, dezbaterile au fost construite în jurul mai multor întrebări.

Trebuie modificată metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale? Pe partea de proces  sau de produs? Cum numim documentul pe viitor: Profil ocupaţional/de competenţe sau Standard ocupaţional/de competenţe? Păstrăm noţiunile consacrate de profil/standard ocupaţional? Mai avem nevoie de indicatorii de performanţă?

Îmbunătăţirea metodologiei are drept scop intensificarea dialogului între piaţa muncii şi sistemul de învăţământ în vederea definirii competenţelor necesare economiei moderne.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.