MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ”EDUCAŢIE CIVICĂ PENTRU BUNA ÎNŢELEGERE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI”

BSTrust

Pilotarea disciplinei opţionale pentru clasele primare Cultura bunei vecinătăţi se desfăşoară pentru al treilea an consecutiv, pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, fiind coordonată de C.E. PRO DIDACTICA. Iniţiativa noastră are ca scop îmbunătăţirea în continuare a relaţiilor şi instituirea păcii pe termen lung în Republica Moldova, inclusiv cu regiunile Transnistria şi Găgăuzia, prin introducerea acestei discipline de educaţie interculturală. În anul curent, aceasta se implementează cu sprijinul financiar al BST (The Black Sea Trust for Regional Cooperation). Iniţiat de societatea civilă, proiectul reuneşte ONG-uri, cadre didactice, oficiali guvernamentali şi din educaţie în implementarea calitativă a disciplinei date în aproximativ 30 de şcoli, cu peste 2000 de copii, în limbile de intruire română şi rusă, consolidând toleranţa şi cooperarea între diferite grupuri.

Prin obiectivele proiectului, beneficiarii continuă procesul de dezvoltare comună, pentru a obţine noi abilităţi sociale de comunicare şi cooperare interculturală; pentru a introduce metode inovative de predare-învăţare cu conţinut şi patrimoniu cultural divers, sporind astfel înţelegerea diversităţii culturale; înţelegerea reciprocă şi solidaritatea între zonele separate.

Caietul elevului pentru clasa a III-a are genericul Învăţăm, lucrăm şi ne odihnim împreună, fiind oferit în limbile română şi rusă. De asemenea, este important să menționăm că întreg experimentul pedagogic este realizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în persoana consultantului principal dna Ala NIKITCENKO, și cu implicarea Direcţiei Educaţie Comrat, UTAG, în persoana dnei Elena TULBA.

În procesul de monitorizare au fost vizitate clasele primare din următoarele instituţii: LT M. Guboglo din Ceadâr-Lunga; LT Avdarma, raionul Comrat; LT I. Vazov din Taraclia; LT D. Cantemir din Bălţi; LT L. Blaga din Bălţi şi LT C. Popovici din Nihoreni, Râşcani. Per total, printre activităţile supervizate se numără: 12 lecţii în clasele a III-a (336 de elevi); 4 lecţii în clasele I-a (84 de elevi); 2 lecţii în clasele a II-a (57 de elevi) şi o activitate festivă, sărbătoarea Obiceiurile noastre, pentru 37 de elevi. În general, am constatat că pilotarea se realizează bine, cadrele didactice sunt suficient de pregătite, elevii fiind motivaţi şi interesaţi să înveţe cultura bunei vecinătăţi în mod interactiv. Apreciem în mod deosebit calitatea procesului educaţional din LT M. Guboglo, LT L. Blaga şi LT C. Popovici.

Unele dintre problemele sesizate au ţinut de: numărul insuficient de caiete de clasa a III-a, cu instruire în limba rusă, pentru elevii care au optat pentru acest curs în anul curent; în clasele I şi a II-a fac copii xerox ale materialelor de lucru la ore; aplicarea ineficientă de către profesori a strategiilor didactice interactive pentru sporirea interesului elevilor.

Ca perspectivă, anunţăm activitatea de certificare a cadrelor didactice, organizarea Conferinţei de bilanţ a proiectului în luna februarie, anul viitor, dar şi elaborarea curriculumului pentru clasa a IV-a, inclusiv a Caietului adaptat pentru elevii de vârsta respectivă.

Viorica GORAȘ-POSTICĂ,

coordonatoare de proiect