NOI BENEFICIARI AI MODULULUI DE DEZVOLTARE ŞI EVALUARE A COMPETENŢEI INTERCULTURALE

CNTM

În 10-12 aprilie curent,  28 de profesori şi manageri şcolari din municipiile Chişinău, Bălţi, şi raioanele Cimişlia, Edineţ, Soroca, Ungheni şi Cahul au participat la trainingul ”Dezvoltarea şi evaluarea competenţei interculturale”,  în cadrul proiectului ”Dialog intercultural în Moldova”, organizat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, cu sprijinul Fundaţiei Pestalozzi din Elveţia.

Obiectivele acestui training au fost în corespundere cu auxiliarul didactic Competenţa interculturală în baza căruia s-au adus la zi cunoştinţele cursanţilor-pedagogi cu privire la formarea-dezvoltarea-evaluarea competenţei interculturale a elevilor.

Rezultatul principal al programului de formare constă în sensibilizarea asupra problemei şi valorificarea unor strategii de formare-dezvoltare a competenţei interculturale. Printre subiectele abordate se enumeră: prezentarea auxiliarului didactic ”Competenţa interculturală”; Competenţa interculturală – precizări conceptuale şi abordări didactice; Promovarea dialogului intercultural prin edificarea culturii organizaţionale; Educaţia interculturală pentru cetăţenie democratică europeană; Îndemnuri spre interculturalitate; Harta culturală a satului meu. Proiect interdisciplinar; Locuinţa umană privită interdisciplinar şi intercultural; Educaţia interculturală la orele de limbi străine/fizică/clasele primare (în funcţie de profilul grupului, la alegere); Prezentarea culegerii de instrumente de evaluare a CI. Chestionarul şi testul docimologic – modalităţi de aplicare şi interpretare. Evaluarea orală şi cea în bază de resurse grafice; Studiul de caz şi proiectul – instrumente de dezvoltare şi evaluare a competenţei interculturale; Modalităţi de aplicare a jocului în evaluarea competenţei interculturale; Excursia – un instrument original de evaluare a competenţei interculturale.

În opinia participanţilor, societatea multiculturală se caracterizează prin: acceptare, receptivitate, toleranţă, respect, diversitate, interes, prietenie, amabilitate, empatie, comportament responsabil, încredere în sine, solidaritate, interacţiune permanentă, înţelegere, suport, grupuri care interacţionează foarte puţin între ele, grupuri de etnii.

Participanţii au menţionat că a avea competenţă interculturală dezvoltată înseamnă: să ştii: să accepţi; cum să te comporţi în societate; diverse tehnici de lucru cu elevii; specificul altor culturi etc.; să poţi: comunica, colabora, accepta, demonstra atitudine pozitivă, dezvolta această componenţă interculturală, manifesta înţelegere faţă de alte etnii etc.

Pe parcursul trainingului, s-au valorificat metodele şi tehnicile: Asociaţii libere, Asociaţii forţate, lucrul în perechi şi sarcini individuale, Mozaic, Brainstorming, Agenda cu notiţe paralele, Interviul de grup, Pagina de jurnal, Metafora vizuală, Atribute, Sus şi jos, Graficul conceptual, Fish-boll, Joc de rol, GPP, jocul Călătoria, circuite integrate, proiect de grup, 6 De ce ?, Eseu de 5 minute, Lanţuri asociative, Clustering. În final, formatorii (Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Angela TOMIŢA, Olga COSOVAN, Tatiana CARTALEANU) au concluzionat faptul că cele 2 grupe de profesori au fost deosebit de motivate pentru învăţare, au manifestat mare interes vizavi de noutăţile didactice din domeniu, demonstrând comportant tolerant şi multă înţelegere.