NOI IDEI DE AFACERI PENTRU SECTORUL AGROALIMENTAR

Devram-7

Lucru bine ştiut, dacă îţi propui să devii antreprenor, business-planul este un instrument indispensabil, care te va ajuta să-ţi construieşti afacerea, s-o menţii pe linia de plutire sau s-o extinzi. Întocmirea (sau revizuirea) acestuia te face să le cântăreşti pe toate, să le gândeşti ”de-a fir a păr”: ce fel de afacere vrei să deschizi şi de ce factori trebuie să ţii cont, ce produse doreşti să furnizezi şi care este segmentul de clienţi, eşti pregătit să produci produsul râvnit sau nu, de ce resurse (mai) ai nevoie, cine îţi sunt concurenţii etc. Prin urmare, un plan de afaceri este o strategie strict conturată, este, în cele din urmă, un prim pas spre succesul unei întreprinderi.

Astfel, un grup de tineri fermieri, care se ocupă cu creşterea de legume, cereale, plante aromatice, pomi fructiferi, flori, căpşuni sau bovine, dar şi cu apicultura, comerţul cu amănuntul, a avut posibilitatea să participe la un amplu program de formare on-line în domeniul elaborării business-planului, de 40 de ore. Instruirea, realizată în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I de formatorii Centrului pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri, a avut drept scop dezvoltarea competenţelor în domeniu, întru îmbunătăţirea actualei activităţi sau îmbrăţişarea unei noi.

Astăzi, 14 mai, la sesiunea de follow-up, cursanţii vor prezenta sumarul executiv/conceptul business-planului, elaborat în cadrul cursului, acesta incluzând argumentarea ideii de afaceri, demon-strarea experienţei în implementarea unui business-plan, analiza de piaţă, dar şi planul financiar. La etapa de preselecţie, sumarele executive vor fi evaluate de o comisie – alcătuită din reprezentanţi ai mai multor organizaţii (Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova, Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri, Organizaţia de Microfinanţare ”FARMCAPITAL”, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA) –, în baza următoarelor criterii:

–    participare activă la cursul ”Dezvoltarea planului de afaceri”;

–    corespunderea conceptului planului de afaceri cu obiectivul proiectului ”DevRAM”;

–    oportunitatea afacerii pe piaţă/cererea pe piaţă a produselor şi serviciilor propuse;

–    fezabilitatea afacerii;

–    investiţii preconizate realiste şi suficiente pentru start-up şi/sau dezvoltarea afacerii.

Cele mai bune idei de afaceri le vor permite autorilor, tineri fermieri, accederea în faza următoare, finală – Concursul de finanţare a planurilor de afaceri, ai cărui câştigători, pentru a-şi materializa intenţia de antreprenoriat, vor beneficia de un suport oferit de proiectul ”DevRAM”.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.