Noi produse RED pentru învățământul profesional tehnic

shift-edu-2

Proiectul Shift Edu lansează o serie de produse digitale elaborate de cadre didactice și manageriale beneficiare ale programului ”Dezvoltarea competenței de creare a resurselor educaționale digitale deschise pentru învățământul profesional tehnic”, realizat în cadrul componentei ”Elaborarea conținutului digital și promovarea resurselor educaționale deschise”.

Misiunea de a transpune în format digital un curs, de a alcătui o carte digitală sau un site s-a încununat de succes. Învățământul profesional tehnic are la dispoziție noi instrumente pentru desfășurarea unor demersuri de predare-învățare și de evaluare de calitate, în regim față în față și online.
Primele produse propuse atenției sunt foarte variate (cursuri, module, site-uri, manuale, proiecte didactice pentru o unitate de curs sau mai multe etc.) și sunt destinate integrării în predarea unui spectru larg de discipline din diverse domenii (agricultură, transporturi, pedagogie): cursul „Producerea răsadului în teren protejat”, manualul interactiv „Animații în Power Point”, modulul „Remedierea defectelor cadrelor, cabinelor și caroseriilor”, proiectul didactic „Construcția și principiul de funcționare a autovehiculelor hibride” etc.
Diverse ca menire, concept, structură, traseu de învățare și mijloace digitale folosite, unele dintre ele au impresionat prin rigurozitatea de care au dat dovadă autorii, prin munca făcută cu pricepere și responsabilitate, dar și cu dragoste. Aceste produse intuitive, originale, prietenoase, antrenante pot fi preluate pentru a fi valorificate în procesul instructiv-educativ sau pot servi drept modele, care să inspire spre crearea de noi resurse sau spre instruirea doritorilor de a asimila modalități moderne de lucru cu elevii.
Produsele au trecut prin ”filtrul” unor experți sub aspectul relevanței, al interactivității, al calității pedagogice, didactice și tehnice, fiind ulterior îmbunătățite. Totuși ”verdictul general” a fost unul îmbucurător. Acestea au o structură limpede și ordonată, obiective clar formulate, sunt expuse într-un limbaj coerent și pe înțelesul celor cărora li se adresează, conținuturile abordate fiind relevante curricula și nevoilor de formare profesională ale elevilor. Elementele cuprinse stimulează învățarea, încurajează creativitatea, facilitează activitățile de grup și cele individuale, iar sarcinile planificate corespund conținutului și sunt corelate cu probleme din viața reală/piața muncii. Instrumentele de evaluare prezentate sunt adecvate, oferind posibilitatea de feedback și autoevaluare.
Elaborând aceste resurse educaționale deschise funcționale, autorii au întrebuințat cu dibăcie mijloacele la îndemână, percepându-le ca ”un ingredient” al unei experiențe de învățare, punând accentul pe eficiența și atractivitatea procesului de pregătire a viitorilor specialiști: Moodle, App. Ebook Read, Google sites, Canva, Testmoz, texte, secvențe audio și video, imagini, prezentări PPT, animații, chestionare electronice, simulări, e-exerciții și e-teste etc.
Noile resurse educaționale deschise pot fi accesate pe site-ul Centrului Educațional PRO DIDACTICA (www.red.prodidactica.md), de către toți doritorii de a imprima noi valențe activității la clasă.