O ACHIZIȚIE IMPORTANTĂ PENTRU COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI: UTILAJ AGRICOL MODERN

Devram-logo_page-0001 (1)

În urma programului de granturi ”Consolidarea capacității tehnice a instituției în vederea implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, organizat de C.E. PRO DIDACTICA în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, Colegiul Agroindustrial din Ungheni a beneficiat de un sprijin financiar pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale.

Primele două poziții din lista de priorități a instituției au fost ocupate de o semănătoare și o stropitoare, pentru lucrările de pe lotul demonstrativ, care are 50 ha. Terenul este destinat instruirii practice a elevilor în vederea formării  deprinderilor necesare plantării, creșterii și protecției culturilor, dar și a utilizării și menținerii mașinilor și utilajelor agricole.

Cele două piese, procurate în această primăvară din grantul câștigat, ”și-au făcut intrarea în… câmp”. Semănătoarea de precizie a fost folosită la semănarea a 30 ha de floarea-soarelui, iar stropitoarea cu rampă (cu o capacitate a rezervorului de 800 litri) – la irigarea ambelor parcele, inclusiv a celei de grâu (20 ha), semănat toamna.

Achiziția dată le va permite celor 200 de elevi care își fac studiile la specialitățile ”Agronomie” și ”Mecanică agricolă”,  dar și multor altora, care vor opta în următorii 10-12 ani pentru acest colegiu, să-și îmbogățească cunoștințele și să-și dezvolte abilitățile de semănare și întreținere a plantelor, de mânuire a echipamentelor de ultimă oră. Iar pentru a mări durata de exploatare a semănătorii și a stropitorii, elevii vor învăța și vor aplica, în laboratorul de mașini agricole și în atelierul colegiului, ghidați de inginerul responsabil de tehnică și de mecanicul parcului de mașini, toate operațiile de mentenanță necesare.

Corpul profesoral și elevii își exprimă convingerea că înnoirea bazei tehnico-materiale a instituției va conduce la creșterea calității serviciilor educaționale prestate, la utilizarea eficientă a terenurilor din dotare și la obținerea de venituri suplimentare la buget.

Dacă ne dorim specialiști calificați, învățământul profesional tehnic trebuie să asigure condiții optime de studiu: ofertă educațională armonizată cu piața muncii; cadre didactice bine pregătite; conținuturi adaptate finalităților instructiv-educative așteptate; săli de clasă și laboratoare moderne; terenuri valorificate; utilaj și echipament de ultimă generație etc. Iar pentru a asigura condiții optime de studiu, învățământul profesional tehnic, inclusiv agricol, are nevoie de susținere.

Susține educația agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.