O altă echipă motivată și pregătită pentru implicare în proiect

Pestalozzi-EIC

Pe 10 decembrie, echipa de la CE PRO DIDACTICA a realizat o vizită ordinară de monitorizare la Universitatea de Stat ”B.P. Hasdeu” din Cahul, parteneră în proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”, sprijinit de Fundația pentru Copii  „Pestalozzi” din Elveția.

Dl rector Sergiu CORNEA ne-a salutat călduros și ne-a confirmat interesul de a sprijini inițiativa dată, spre binele studenților și al profesorilor săi, iar dna coordonatoare Snejana LUCHIAN-COJOCARU a convocat colegii într-o ședință de planificare a pieselor curriculare ce urmează a fi elaborate în următorul an. Astfel, ca și celelalte 6 instituții, și cadrele didactice din Cahul vor concepe Curriculumul pedagogic instituțional de educație interculturală, suplimentat de Note de curs, de Ghidul metodologic și de Îndrumarul pentru practicile de licență.

Printre beneficiarii produselor elaborate, dar și a demersurilor pedagogice optimizate/actualizate cu ajutorul proiectului, vor fi viitorii educatori de grădiniță, învățători și profesorii de la disciplinele socioumanistice pregătite la sudul republicii. Un accent aparte se va pune atât pe demersurile pedagogice interculturale, cu caracter inovator, cât și pe cele care promovează integrarea de gen și egalitatea de șanse socio-educaționale.