O întâlnire interculturală cu 40 de fațete

În perioada 11-30 iunie curent, elevi de 13-14 ani din întreaga republică au participat la un program de schimb intercultural, în cadrul proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a viitorilor pedagogi”. Gazda acestuia a fost ”Satul copiilor” din Trogen, Elveția, care de mai bine de șapte decenii le oferă copiilor din toate colțurile lumii noi prilejuri de învățare, de comunicare cu semenii și de interacțiune cu alte culturi.

Îndrumați de o echipă de facilitatori locali, cei 40 de adolescenți s-au implicat în demersuri educative nonformale, diferite ca organizare și modalitate de abordare a subiectelor, care le-au oferit posibilitatea conturării identității individuale, cunoașterii propriilor limite, asimilării unor instrumente de combatere a prejudecăților și stereotipurilor de orice fel, de eradicare a discriminării etc.

Valorile care au trecut ca un fir roșu prin toate activitățile desfășurate, inclusiv împreună cu un grup de adolescenți din Elveția, au fost: libertatea de gândire și acțiune, toleranța, respectul reciproc, empatia, acceptarea diversității, în numele democrației, al conviețuirii pașnice între popoare, al unei vieți mai bune pentru toți.

Pentru fiecare dintre adolescenți, programul a însemnat o experiență unică de cunoaștere și autocunoaștere, de apropiere și deschidere către celălalt, de asimilare de cunoștințe și abilități interculturale, de colaborare, de legare de prietenii. Această experiență, cu impact profund și de durată (cu siguranță!), a fost marcată și îmbogățită și de vizitarea unor importante obiective turistice și a unor locuri inegalabile ca frumusețe din România, Ungaria, Germania, Austria și, bineînțeles, Elveția. Proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a viitorilor pedagogi” este implementat de C.E. PRO DIDACTICA cu suportul Fundației pentru Copii Pestalozzi din Elveția și are scopul de a spori nivelul de toleranță al tinerilor din Republica Moldova, prin formarea și consolidarea competențelor interculturale.