O nouă pleiadă de manageri pregătită pentru evaluarea calității în învățământ

Astăzi, 31 ianuarie, s-a încheiat prima ediție din acest an a programului de formare EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL, realizat în parteneriat cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Desfășurat online în perioada 24-31 ianuarie, cu participarea a două grupe de cursanți – 57 de manageri de grădinițe și 84 de manageri școlari, acesta a fost facilitat de formatoarele Jana ZEAMĂ și Lilia ARTENI, Maria ȘEVCIUC și Angela CERNOLEV.

Pe parcursul instruirii au fost puse în discuție aspecte metodologice de evaluare a calității serviciilor educaționale; repere conceptuale în evaluarea instituțiilor și a cadrelor de conducere din învățământul general, componentele managementului calității educației; perspectivele de asigurare a calității procesului de învățământ; procesul de elaborare a raportului de activitate al instituției/al managerului; obiectivele, baza metodologică, procedura de organizare și desfășurare a procesului de evaluare a cadrelor de conducere și instrumentele aferente acestui proces etc. Componenta practică a formării a fost axată pe realizarea de exerciții și teste formative. De asemenea, ca temă de casă, cursanții au completat cu dovezi și constatări 2 indicatori ai unei secvențe de raport de evaluare a instituțiilor educaționale și 2 indicatori ai unei secvențe de raport de evaluare a cadrelor de conducere din învățământ. Lucrările au fost supuse unei analize constructive, formatoarele și colegii venind cu recomandări detaliate de îmbunătățire.
Programul de formare EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL, acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, așteaptă noi doritori de a-și îmbunătăți competențele în domeniu. Pentru mai multe detalii despre participare la acesta, sunteți invitați să accesați site-ul Centrului Educațional PRO DIDACTICA.