O NOUĂ SECVENŢĂ DE FORMARE ÎN CADRUL PROIECTULUI DEVRAM, PARTEA I

logo-Devram

Cadre didactice şi manageriale din cele 7 instituţii beneficiare ale proiectului au participat, în perioada 22-24 octombrie curent, la trainingul Standarde de calitate în domeniul agroalimentar. Organizat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, acesta a inclus subiecte menite să familiarizeze cursanţii cu: noţiunea de ”standard”; scopul elaborării, dezvoltării şi aplicării acestuia; procesul de standardizare şi cadrul legal al activităţii de standardizare; standardele de bază ce reglementează activitatea agricolă în Republica Moldova; standardele europene şi transpunerea acestora în R. Moldova; organizaţiile europene şi internaţionale de standardizare; rolul comitetelor tehnice în cadrul activităţii de standardizare; impactul standardizării asupra comerţului internaţional; problemele  actuale ale activităţii de standardizare din R. Moldova, precum şi la nivel european şi internaţional; standardizarea şi managementul calităţii; beneficiile aplicării standardelor etc. O atenţie sporită a fost acordată necesităţii implementării în cadrul întreprinderilor din domeniul agroalimentar a standardelor internaţionale ISO 9001, ISO14001, ISO 22000, HACCP, precum şi dezvoltării produselor ecologice şi certificării acestora.

Demersul formatorilor Natalia RAISCHI şi Iuliu ŢURCAN s-a axat pe un suport de curs consistent; pe metode interactive de predare-învăţare; pe prezentări PP, studii de caz şi exemple relevante; pe sarcini realizate individual şi în echipe (alcătuite de fiecare dată aleatoriu, pentru a eficientiza comunicarea şi colaborarea dintre participanţi) etc. Interesul cursanţilor pentru tematica abordată s-a materializat într-o atitudine responsabilă faţă de cele petrecute în sala de studii, în implicare deplină în activităţile planificate, în discuţii şi dezbateri constructive, în argumentări şi contraargumentări, în căutare de soluţii creative la probleme specifice domeniului. Fiecare activitate a beneficiat de o debrifare a procesului de învăţare.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.