O PLATFORMĂ CU INTENȚII ”DIGITALE” A PROFESORILOR DIN IÎPT

Shiftedu

Proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă” a dat startul unei serii de evenimente publice care își propun să vină în sprijinul extinderii și consolidării comunității profesorilor din învățământul profesional tehnic. Inițiativa are drept scop crearea unei platforme online de învățare, de schimb de experiență și bune practice, de partajare de resurse didactice, de discuții axate pe probleme actuale și subiecte de interes comun legate de dezvoltarea competențelor digitale și de integrarea TIC în procesul educațional, din perspectiva asigurării calității. Aceasta va răspunde nevoilor curente de dezvoltare ale cadrelor didactice și va facilita accesul la diferite resurse educaționale și oportunități de creștere profesională și personală.

Pentru început, activitățile – mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni tematice, dezbateri etc. – vor fi organizate în colaborare cu Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale și Centrul de Excelență în Construcții și vor fi facilitate de formatori formați în cadrul proiectului. Ulterior, acest parteneriat își va completa rândurile, implicând nu doar instituțiile-pilot, dar și alte școli.

Astfel, astăzi, 16 aprilie 2021, a avut loc masa rotundă ”Valorificarea competențelor profesionale din perspectiva digitalizării procesului educațional în ÎPT”, care și-a ales drept motto ”Profesorul contează!”. Aceasta ”a adunat în jurul său” peste 80 de participanți –  în mare, reprezentanți ai grupului ”Comunitatea profesorilor din învățământul profesional tehnic din Republica Moldova” (Facebook), care numără peste 700 de persoane.

Activitatea, organizată și moderată de Olga Jumbei (CEITI), a urmărit diseminarea bunelor practici privind îmbinarea armonioasă a competențelor digitale ale cadrelor didactice și impactul acestora în formarea profesională a elevilor. Agenda acesteia a inclus mai multe subiecte, prezentate de colegi din diferite IÎPT: oportunități de utilizare a tehnologiilor digitale în organizarea și desfășurarea activității didactice; model de organizare a instrumentelor digitale în cadrul cursului electronic pe platforma Moodle; elemente metodice de promovare a mentoratului în era digitală; stimularea motivației elevilor pentru învățarea la distanță etc.

Următorul eveniment va avea loc pe data de 14 mai și va fi organizat de formatorii de la CEC. Până atunci, invităm profesorii din învățământul profesional tehnic să adere la grupul celor din breaslă de pe rețeaua de socializare Facebook: https://www.facebook.com/groups/533196803991256