PARTICIPAREA LA TÂRGUL INTERNAŢIONAL BIOFACH 2020: PERSPECTIVE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL AGRICOL DIN R. MOLDOVA

logo-Devram

Ediţia BioFach (Nürnberg, Germania) din acest an a luat sfârşit. Organizatorii târgului, care este o platformă lider pentru industria ecologică, au propus participanţilor o agendă încărcată: o componentă expoziţională masivă, dar şi un şir de întâlniri şi dezbateri cu factori de decizie din domeniu, seminarii şi conferinţe susţinute de specialişti, experţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri, care au abordat politicile sectoriale, problemele cu care se confruntă agricultura ecologică, provocările pieţei furnizoare de materii prime şi produse procesate bio etc.: ”Politica organică şi noua politică agricolă comună (PAC), planuri şi strategii în ţările CEE; ”Credite de carbon în agricultura ecologică”; ”Noul Regulament organic al UE” ; ”Provocări pentru sectorul ecologic, în lumina regulilor comerciale cu ţările terţe”; ”Îmbunătăţirea sectorului organic prin integrarea reproducerii în parteneriate în lanţul valoric”; ”Certificarea de grup: Noul Regulament organic 2021, modificări de reglementare pentru certificarea grupurilor de operatori”; ”Fraude şi lacune: contracte private şi publice şi de executare” etc.

Reprezentanţii DevRAM la acest prestigios eveniment al produselor agroalimentare certificate ecologic au revenit acasă plini de impresii, gânduri, intenţii PRO AGRICULTURĂ BIO şi, mai ales, PRO EDUCAŢIE AGRICOLĂ BIO.

 Impresii, experienţe, posibile colaborări:

  • ”M-a surprins diversitatea mare de materie primă, de produse procesate, de ambalaje de origine organică, de modalităţi de promovare a agriculturii ecologice… ” (A. Serdeşniuc, director, Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul)
  • ”Am făcut cunoştinţă cu doi producători de produse de uz fitosanitar eco şi un producător de seminţe eco, cu care intenţionez să conlucrez.” (T. Darii, agent economic)
  • ”Am discutat cu reprezentanţii Universităţii din Kassel şi ai Universităţii Hohenheim în vederea planificării şi organizării unor vizite de studiu pentru cadrele didactice şi elevii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic cu profil agricol de la noi.” (D. Ciobanu, asistent proiect, C.E. PRO DIDACTICA).

 Schimbări necesare şi plan de acţiune:

  • ”Ar fi util şi necesar de revizuit planurile de învăţământ la anumite specialităţi (Viticultură şi oenologie, Tehnologia produselor de origine vegetală etc.), pentru a introduce modulul ”Agricultura ecologică”. Trebuie desfăşurate platforme de dialog cu agenţi economici care produc produse ecologice şi sunt certificaţi sau care urmează să fie certificaţi, pentru a introduce o nouă meserie prin sistemul dual – ”Agricultura ecologică”, calificarea ”Agronom în creşterea producţiei ecologice”. (S. Cociorvă, director adjunct, Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău)
  • ”Ar fi bine de organizat un ciclu de instruiri privind produsele organice direct la producător. Elevii ar participa la procese tehnologice reale, pentru a înţelege importanţa lor şi efectele realizării corecte a lucrărilor.” (T. Darii, antreprenor)
  • ”Trebuie stabilite relaţii de colaborare avantajoase cu reprezentanţii mediului de afaceri pentru instruirea teoretică şi practică a viitorilor specialişti la întreprinderi.” (L. Castraveţ, antreprenor)
  • ”Vom implica elevii în activitatea de producere şi chiar de comercializare, ca parte a procesului didactic. Produsele obţinute de pe loturilor didactice, în baza cărora elevii capătă abilităţi practice, vor fi comercializate. Instruirile, stagiile de practică vor avea loc pe loturile didactice/demonstrative ale instituţiei şi la agenţi economici”. (A.Serdeşniuc, director, Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul)

Acestea sunt doar câteva din ideile sugerate de experienţa trăită de reprezentanţii DevRAM pe meleagurile bavareze, care subscriu unei idei generale: de a încuraja formarea de agricultori bio şi practicarea agriculturii bio. Doar astfel agricultura bio va prinde rădăcini şi în Republica Moldova.

Susţine educaţia agricolă!

Vizita a fost organizată în cadrul proiectului DevRAM, Partea I.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.