Pentru o comunicare eficientă în instituțiile de învățământ de pe ambele maluri ale Nistrului

Pe data de 28 iunie curent, la C.E. PRO DIDACTICA a avut loc atelierul cu elemente de training ”Comunicarea eficientă”. Organizat în cadrul proiectului ”Platforma Educație” al programului Uniunii Europene ”Măsuri de promovare a încrederii”, implementat de PNUD Moldova, evenimentul și-a propus actualizarea cunoștințelor teoretice și practice privind comunicarea eficientă. Cei doi formatori, Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Vitalie SCURTU, care au ales pentru intervenția lor motto-ul ”Comunicarea se învață!”, au pus accentul pe trei aspecte: comunicarea didactică, comunicarea instituțională și comunicarea interpersonală, abordându-le din câteva perspective – criza comunicării, barierele în calea unei comunicări sănătoase și soluțiile de depășire a acestora, comportamentul comunicațional, cultura emoțională, modalități de optimizare a comunicării etc.

Nostalgici după un context de formare și un schimb de experiență pe viu, cei 18 participanți – manageri de instituții de învățământ, profesori, educatori și reprezentanți ai Direcției Învățământ General de pe ambele maluri ale Nistrului – s-au implicat deplin în exercițiul zilei, demonstrând un activism sporit. Așteptări și temeri; Revizuire circulară; Unul stă, ceilalți circulă; Turul galeriei, SINELG sunt câteva din instrumentele de lucru individual și în echipe utilizate, care au condus spre rezultate și produse concrete. Sarcinile propuse spre realizare au fost orientate spre identificarea blocajelor de comunicare interpersonală, didactică și instituțională și determinarea soluțiilor pentru eficientizarea acesteia; simularea tehnicilor didactice de comunicare verbală și nonverbală în diferite contexte; sinteza reperelor teoretice de optimizare a relațiilor emițător-receptor.