PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN PROIECTUL ”DevRAM”

Devram-logo_page-0001 (1)

Astăzi, 28 mai, programul de formare ”Management strategic”, realizat în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, s-a încheiat printr-o activitate de follow-up on-line. Participanții, reîntâlnindu-se după 2 luni, răstimp în care au avut sarcina de a organiza ”acasă” procesul de elaborare sau de revizuire a Planului de dezvoltare strategică a instituției (PDS), și-au prezentat produsele, 5 la număr.

Elaborarea PDS-ului este o acțiune distinctă, complexă, pe alocuri – anevoioasă. De aceea, parcursurile celor 5 instituții de învățământ profesional tehnic cu profil agricol (CESPA Bălți, CAI Ungheni, CAI Râșcani, ȘP Bubuieci și CEVV Stăuceni) au întâmpinat o serie de dificultăți. Anume acestea din urmă au constituit subiectul discuțiilor: de fapt, un schimb constructiv de păreri între cei doi dascăli și discipolii lor – oameni care privesc în viitor și își doresc rezultate palpabile. Dintre aspectele abordate, mai multă atenție și detaliere au cerut criteriile de selectare a membrilor echipelor de lucru și repartizarea rolurilor, evaluarea riscurilor și listarea oportunităților, corelarea viziunii cu obiectivele strategice, argumentarea și formularea corectă etc. Pentru că un PDS înseamnă legătură între componente, factori, fenomene, acțiuni, actori. Înseamnă reciprocitate. Înseamnă creativitate, spirit de inițiativă, găsire de soluții, depășirea blocajelor. El trebuie să se distingă prin concizie, claritate, rigoare, dar și prin tot atâta flexibilitate, pentru a putea fi modificat, ajustat, corectat, adică îmbunătățit permanent.

Lecția de astăzi de planificare strategică a fost una de analiză în profunzime, într-o ambianță sinceră, sufletistă. Participare, experiență împărtășită și preluată, decodificări și explicitări, gândire în perspectivă – acestea sunt doar câteva dintre cuvintele care o pot defini. Iar formatorii Valentina CHICU și Serghei LÎSENCO au arătat – ca întotdeauna – mult profesionalism și implicare, multă bunăvoință, venind cu sfaturi chiar și pentru lucruri nespuse, dar deduse printre rânduri, fiind deschiși pentru consiliere în continuare, pentru definitivarea documentului. Ei nu întâmplător au ales ca activitatea să debuteze cu un exercițiu de imaginație, o asociere cu personajele de pe o corabie care naufragiază. Au dorit să sublinieze încă o dată esența planificării strategice: evaluăm situația, gândim pașii de mai departe și ne îndreptăm în direcția în care ne dorim. Și deși știm direcția în care vrem să ne mișcăm, trebuie să verificăm lucrurile sistematic, căci oricând ar putea apărea alte perspective, care să le schimbe cursul.

Susține educația agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.