Proiectul este sprijinit de „Fondul de urgenţă”, un program internaţional creat de George Soros în vara anului 2009 pentru atenuarea efectelor negative ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est şi Asia Centrală, oferit prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova.

Scopul proiectului constă în sprijinirea şcolilor din mediul rural în crearea condiţiilor pentru ca elevii provenind din familii social vulnerabile să frecventeze şcoala şi să-şi păstreze motivaţia pentru învăţare şi dezvoltare personală, avind în vedere faptul că familiile din care fac  parte, sînt profund afectate de criză.

Bugetul proiectului: 959 000 $

Perioada de implementare: noiembrie 2010 – decembrie 2012

Parteneri: Ministerul Educaţiei, Direcţiile  Raionale ÎTS, Comunităţile locale, ONG-uri, APL, Echipele şcolilor selectate

Beneficiari: Copii din familiile social-vulnerabile, afectate de criza economică

 • Copii rămasi fără supravegherea şi grija părinţilor
 • Familii cu mulţi copii
 • Familii cu un întreţinător lipsă
 • Familii afectate de şomaj
 • Familii cu un nivel de venituri sub pragul sărăciei, etc.

COMPONENTA I
Granturi pentru optimizarea
condiţiilor care să ajute copiii din familiile social-vulnerabile să nu abandoneze şcoala (cca 82 % din fondurile proiectului)
Obiective:
1. Asigurarea copiilor din familiile social-vulnerabile cu suport material (haine, incălţăminte, rechitzite şcolare etc.) astfel încît aceştia să frecventeze şcoala în perioada rece a anului.
2. Dezvoltarea competenţelor echipelor şcolare în elaborarea de proiecte care să se axeze pe iniţierea şi realizarea unor activităţi extracurriculare interesante şi atractive pentru copiii din  familiile social-vulnerabile rămaşi fără supravegherea părinţilor (cel puţin 2 per şcoală).
3. Sprijinirea echipelor şcolare în implementarea proiectelor prin oferirea de granturi în baza proiectelor elaborate.

Activităţi principale:
1.1. Campanie de informare şi sensibilizare a opiniei publice.
1.2. Selectare a 50 de şcoli. Comunicare şi colectare date.
1.3. Ateliere de lucru privind initierea şi dezvoltarea propunerilor de proiect (3 zile (1+2) la Chişinău, echipe de 4 persoane din 50 de şcoli: un director adjunct pentru probleme de educaţie, un diriginte, un reprezentant al comunităţii, un reprezentant APL).
1.4. Granturi pe baza propunerilor de proiecte.
1.5. Vizite de monitorizare a proiectelor locale.

COMPONENTA II
Dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice pentru eficientizarea lucrului cu copiii din familiile social -vulnerabile. (cca 2,74% din fondurile proiectului)
Obiectiv: Dezvoltarea competenţelor de consiliere şi sprijinire a copiilor care provin din medii social-vulnerabile, pentru a depăşi diverse situaţii dificile, şi de stimulare a motivaţiei pentru învăţare şi dezvoltare personală.
Activităţi principale:

 • Programul de formare (3 zile la Chişinău, echipe din 50 de şcoli, un director adjunct pentru probleme de educaţie şi un diriginte).
 • Activitatea de follow-up pentru schimburi de materiale şi cunoştinţe noi cu colegii de la alte şcoli implicate.
 • Certificarea educaţională a  participanţilor.

COMPONENTA III
Obiectiv: Evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului (cca 0,84% din fondurile proiectului)
Activităţi principale:

 • Desfăşurarea Conferinţei de bilanţ şi diseminarea experienţelor pozitive, a practicilor valoroase, cu exemple de implementare cu succes a proiectelor de grant (vor fi colectate cele mai bune practici, programe extraşcolare etc.).
 • Editarea unei broşuri pentru extinderea impactului proiectului în alte comunităţi şcolare.

Rezultate cantinative (Outpust)

 • Cca 50 echipe  comunitare formate şi instruite în scrierea şi implementarea proiectelor (200 persoane);
 • Cca 50 de proiecte elaborate de echipele comunitare, care vor viza crearea condiţiilor şi a sprijinului  material pentru ca elevii din familiile social vulnerabile să nu abandoneze şcoala;
 • Cca 100 de directori adjuncţi şi diriginţi  instruiţi în domeniul Educaţiei şi al Dezvoltăriii Personale şi sporirea motivaţiei elevilor pentru învăţare şi dezvoltare

Rezultate calitative (Outcomes)

 • Capacităţi locale de rezolvare în grup a problemelor îmbunătăţite;
 • Situaţie materială îmbunătăţită a elevilor din familiilor social-vulnerabile;
 • Competenţe sporite ale cadrelor didactice pe domeniile de formare vizate de proiect;
 • Competenţe formate ale elevilor pe domeniile de formare vizate de proiect;
 • Motivaţie sporită a elevilor din familiile social-vulnerabile pentru reuşită personală şi persistare în şcoală (absolvirea învăţămîntului general obligatoriu);
 • Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional prin proiecte de rezolvare a problemelor la nivel de şcoală, din punct de vedere al sprijinirii elevilor din familii social vulnerabile.

director de proiect, Rima BEZEDE

coordonator de proiect, Lilia NAHABA