În ultimii ani, prin efortul susţinut al Ministerului Educaţiei şi cu suportul partenerilor de dezvoltare, au fost  elaborate o serie de documente strategice şi studii care semnalează în detaliu problemele cu care se confruntă sistemul de învăţămînt din Republica Moldova legate de: dezvoltarea resurselor umane, deficitul şi fluctuaţia de personal didactic, salarizarea şi condiţiile de muncă, statutul social scăzut al cadrelor didactice.
În acest context, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, oferit prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova, în perioada  februarie – iunie 2016 implementează proiectul Dezvoltarea resurselor umane în educaţie: de la idei strategice la acţiuni durabile, care are drept scop crearea şi asigurarea de oportunităţi de dialog cu factorii de decizie în vederea sensibilizării acestora asupra necesităţii aprobării şi realizării calitative şi operative a Programului Naţional pentru dezvoltarea resurselor umane în educaţie.

Obiectivele proiectului: sporirea gradului de informare şi mobilizare a opiniei publice privind realizarea obiectivelor şi a acţiunilor Programului Naţional pentru dezvoltarea resurselor umane în educaţie; sensibilizarea factorilor de decizie, inclusiv din sistemul educaţional, în vederea determinării acestora de a aproba şi implementa Programul Naţional pentru dezvoltarea resurselor umane în educaţie.
 

Activităţile-cheie: 3 ateliere cu  participarea unor elevi de liceu,  tineri specialişti, reprezentanţi APL, decidenţi de la nivelul II; o emisiune radio; o emisiune TV; prezentarea programului şi a rezultatelor activităţilor din proiect în revista Didactica Pro…; elaborarea, editarea şi diseminarea broşurii Dezvoltarea resurselor umane în educaţie; organizarea unei mese rotunde cu participarea funcţionarilor  publici/a decidenţilor politici; o conferinţă tematică cu participarea experţilor din România, a factorilor de decizie şi a actorilor educaţionali.
     

Rezultate aşteptate:

 • Grad sporit de informare şi mobilizare a opiniei publice în vederea realizării obiectivelor şi a acţiunilor Programului Naţional pentru dezvoltarea resurselor umane în educaţie
 • Nivel avansat de sensibilizare a factorilor de decizie în vederea determinării acestora de a aproba şi implementa Programul Naţional pentru dezvoltarea resurselor umane în educaţie
 • O masă rotundă
 • 3 ateliere
 • O conferinţă naţională
 • O emisiune radio
 • O emisiune TV
 • O rubrică tematică publicată în revista Didactica Pro…
 • O broşură editată şi diseminată
 • Circa 25 de funcţionari publici/decidenţi politici participanţi la masa rotundă
 • Circa 90 de participanţi la ateliere

Lilia NAHABA, coordonator de proiect