untitled-2

Dezvoltarea rapidă a TIC  oferă în mod constant noi oportunităţi şi noi provocări pentru toate sferele  activităţii umane. Educaţia nu este  o excepţie,  integrarea TIC în acest domeniu fiind o provocare globală.  Totuşi, chestiunea accesului este deocamdată pe agenda zilei  şi este strîns legată de acoperirea financiară. Există numeroase exemple care relevă faptul că noile tehnologii contribuie, prin costurile lor ridicate,  la sporirea decalajului dintre săraci şi bogaţi, dintre rural şi urban, dintre centru şi periferii etc. Unul dintre răspunsurile cele mai recente şi mai promiţătoare la problema dată este educaţia deschisă, inclusiv  accesul la resursele educaţionale deschise (RED), care  presupune acces deschis şi egal la educaţie, resurse deschise, competenţe digitale pentru profesori şi elevi, precum şi transparenţă şi integritate în şcoli. Conceptul de resurse educaţionale deschise este unul dintre rezultatele evoluţiei fireşti a  interacţiunii dintre cele două ramuri – educaţie şi TIC. Conform definiţiei propuse de UNESCO în anul 2002, RED sînt resurse educaţionale care pot fi utilizate şi reutilizate în mod liber, fără restricţii tehnologice, juridice şi costuri, de oricine. Folosirea acestora  în  realizarea de programe publice constituie unul dintre principiile de bază ale bunei  guvernări: ceea ce este produs pe  bani publici ar trebui să fie disponibil publicului gratuit.

Actualmente, Republica Moldova desfăşoară o reformă ambiţioasă şi cuprinzătoare în educaţie (Strategia Educaţia 2020,  Codul Educaţiei etc.), inclusiv cu sprijin internaţional, ceea ce accentuează relevanţa competenţelor digitale şi a TIC în domeniu (Strategia Educaţia 2020, Obiectivul 5: pentru a mări eficienţa sistemului educaţional, extinderea şi diversificarea serviciilor educaţionale prin dezvoltarea oportunităţilor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor). În Republica Moldova, activitatea de producere a  RED este în  stadiu incipient, dar există importante oportunităţi pentru viitor.

Beneficiarii proiectului: elevi, cadre didactice, instituţii, părinţi, studenţi, actori politici, instituţii publice, ONG-uri etc.

Scopul proiectului este de a promovarea unei înțelegeri adecvate a raţionamentului şi a procesului de elaborare a politicilor RED prin intermediul unor campanii de sensibilizare, advocacy şi dezvoltare în vederea extinderii accesului la educaţie de calitate pentru toţi, a resurselor şi a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

 Obiectivele specifice:

  • Continuarea promovării conceptului RED pe agenda publică;
  • Continuarea campaniei de promovare a unor modificări în documentele reglatorii, importante pentru implementarea  RED  la nivel de  politici publice;
  • Consolidarea capacităţilor cadrelor didactice de la toate treptele de învăţămînt în vederea asigurării accesului la educaţie de calitate pentru toţi prin schimbul de resurse educaţionale deschise într-un mod transparent şi eficient.

Activităţile principale şi rezultatele aşteptate:

  • Organizarea seminarelor de instruire pentru cadrele didactice;
  • Elaborarea unei broşuri privind resursele educaţionale deschise;
  • Activităţi de conştientizare la nivel naţional;
  • Lansarea unui concurs al celor mai bune resurse educaţionale deschise;
  • Organizarea unor mese rotunde şi întruniri sistematice în vederea promovării RED etc.

Impactul (şi durabilitatea) proiectului: Proiectul  de faţă se aliniază reformelor educaţionale,  abordarea  conceptului RED determinând un acces mai bun la o educaţie deschisă. Impactul aşteptat este dezvoltarea practicilor utilizării şi producerii RED în Republica Moldova, cu scopul de a promova RED la nivelul politicilor educaţionale existente şi viitoare.

Coordonatoare de proiect: Cristina Bujac