undp

Proiect realizat în cadrul Programului finanţat de Uniunea Europeană „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (SCBM) şi implementat de PNUD Moldova.

Aria de implementare: Comunităţile de pe ambele maluri ale râului Nistru
Durata proiectului: decembrie 2016 – martie 2018

Implementatori: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în consorţiu cu Centrul CONTACT, malul drept, şi Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale, malul stâng.

Scopul proiectului: Stabilirea unei platforme comune în domeniul educaţiei şi a unui parteneriat în vederea valorificării potenţialului de consolidare a încrederii proiectelor de infrastructură realizate în cadrul Programului SCBM, precum şi fortificării colaborării între comunităţile beneficiare de pe ambele maluri ale Nistrului.

Obiectivele generale ale proiectului:

  • Sprijinirea creării Platformei Educaţionale şi coordonarea activităţilor organizate în cadrul acesteia;
  • Stabilirea şi fortificarea Platformei Educaţionale în baza iniţiativelor nou create sau deja existente;
  • Îmbunătăţirea comunicării dintre instituţiile beneficiare de pe ambele maluri prin intermediul activităţilor comune de consolidare a capacităţilor;
  • Iniţierea a minimum 8 parteneriate în domeniul educaţiei prin implementarea proiectelor comune finanţate prin programul de mini-granturi;
  • Extinderea şi îmbunătăţirea activităţilor de consolidare a încrederii între instituţiile şi comunităţile de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Activităţile principale:

  • Identificarea membrilor Platformei Educaţionale;
  • Evaluarea necesităţilor curente ale instituţiilor beneficiare;
  • Organizarea sistematică a activităţilor comune, inclusiv mese rotunde, ateliere, sesiuni de mentorat, vizite de studiu tematice pe ambele maluri şi întruniri cu membrii consorţiului şi instituţiile beneficiare;
  • Desfăşurarea trainingurilor tematice, în baza aşteptărilor curente, cu participarea a 25 de reprezentanţi ai instituţiilor beneficiare de pe ambele maluri ale Nistrului;
  • Organizarea unei vizite de studiu într-o ţară membră a Uniunii Europene, cu participarea celor mai activi reprezentanţi ai Platformei Educaţionale etc.

În urma acestui proiect va fi creat un cadru favorabil pentru parteneriate durabile şi iniţiative comune ale beneficiarilor de pe ambele maluri ale Nistrului, care vor contribui la identificarea şi soluţionarea problemelor, precum şi răspunderea la provocările comune printr-un schimb valoros de experienţă şi prin promovarea practicilor de succes.

Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru prin implicarea reprezentanţilor autorităţilor locale, mediului de afaceri şi a societăţii civile în proiecte comune de dezvoltare a afacerii şi infrastructurii sociale.

transnistria-1024x170