gppac-2

Finanţator: Reţeaua internaţională de edificare a păcii – GPPAC  (Parteneriate Globale pentru Prevenirea Conflictelor Armate) www.gppac.net

Termen de implementare: iulie-decembrie 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul 1. Continuarea procesului de dezvoltare şi implementare a unei noi discipline educaţionale ”Cultura bunei vecinătăţi” în şcolile din Republica Moldova (clasa a IV-a), inclusiv în regiunea separatistă transnistreană, proces care permite deja la peste 3000 de copii să dobândească noi abilităţi sociale în domeniul comunicării şi cooperării interculturale.

Obiectivul 2.  Aplicarea şi testarea unor  metode inovative de învăţare, în baza a diverse conţinuturi despre patrimoniul cultural, sporind astfel înţelegerea diversităţii culturale.

Obiectivul 3. Îmbunătăţirea înţelegerii reciproce, a culturii păcii şi a solidarităţii între zonele separate prin întâlniri şi colaborări între organizaţii şi instituţii de învăţământ.

Obiectivul 4. Oferirea sistemului educaţional moldovenesc (inclusiv celui transnistrean) cunoştinţe, abilităţi şi mijloace didactice (curriculum, manuale, recomandări metodice) pentru activităţi educaţionale opţionale, menite să dezvolte toleranţa interculturală şi cultura păcii la nivelul claselor primare.

ACTIVITĂŢI:

 1. Elaborarea de către grupurile de lucru a materialelor didactice pentru clasa a IV-a;
 2. Formarea cadrelor didactice care vor preda în clasa a IV-a ( câte 2 seminare la Chişinău şi Tiraspol);
 3. Editarea materialelor didactice pentru copii în clasa a IV-a din şcolile-pilot;
 4. Pilotarea curriculum-ului şi a Caietului de educaţie interculturală pentru elevi în peste 30 de şcoli, pe parcursul anului de învăţământ 2017-2018;
 5. Monitorizarea şi evaluarea procesului de pilotare a conţinuturilor şi metodologiei curriculare;
 6. Conferinţa de evaluare a cadrelor didactice, follow-up proiect;
 7. Diseminarea rezultatelor pilotării şi revizuirea materialelor didactice.

REZULTATE CANTITATIVE:

 • Materiale didactice pentru clasa a IV-a despre diferite tradiţii şi culturi. Cel puţin patru grupuri culturale/tradiţii/limbi diferite sunt reprezentate. Copiii sunt angajaţi să participe la diferite manifestări educaţionale şi culturale.
 • Curriculum şi Caiete pentru elevi adaptate, elaborate şi editate pentru 850 de copii şi 30 de profesori.
 • Formarea profesorilor, inclusiv prin intermediul metodelor interactive. 30 de cadre didactice instruite timp de două zile.
 • Disciplină opţională prezentată şi pilotată, implicând aproximativ 1500 de copii din clasa a IV-a. Pilotarea în aproximativ 30 de şcoli primare, acoperind o serie de regiuni multietnice. Comportament / atitudini pozitive ale cadrelor didactice şi copiilor.
 • Întâlniri sistematice între grupurile de creaţie, ONG-uri-le implicate, profesori şi reprezentanţi ai guvernului.
 • Strategie elaborată în vederea integrării disciplinei date în sistemul şcolar din Moldova.

REZULTATE CALITATIVE:

 • Sporirea cunoştinţelor şi a atitudinilor pozitive despre grupurile culturale, artele, limbile şi tradiţiile din R. Moldova la 1500 de copii din diferite părţi ale Moldovei, inclusiv din regiunea transnistreană şi autonomia găgăuză.
 • Învăţători familiarizaţi şi instruiţi să utilizeze metode interactive de educaţie civică şi interculturală.
 • ONG-urile de pe ambele maluri ale Nistrului implicate la crearea curriculum-ului şcolar, care cooperează cu ministerele şi instituţiile de învăţământ.
 • Informaţii şi experienţe împărtăşite între profesori şi specialişti în educaţie din diferite regiuni ale ţării.
 • Reprezentanţii educaţionali şi participanţii la proiect cu interese comune şi acorduri de cooperare aprofundate şi de durată.
 • Practici bune / avansate diseminate la nivel local şi naţional.
 • Versiunile finale ale materialelor didactice pilotate revizuite şi diseminate în întreaga ţară.

BENEFICIARI:

Beneficiarii direcţi sunt toţi profesorii şi elevii din şcolile-pilot, care vor fi implicaţi în predarea-învăţarea disciplinei opţionale ”Cultura bunei vecinătăţi”. Beneficiarii indirecţi sunt părinţii copiilor din şcolile-pilot, precum şi comunităţile din care fac parte.

IMPACT

Consolidarea relaţiilor dintre regiuni şi a educaţiei interculturale din R. Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, prin elaborarea şi implementarea unui curs de bună vecinătate, bazat pe  cooperarea transfrontalieră între agenţiile guvernamentale şi organizaţiile societăţii civile. Proiectul se va baza şi va îmbunătăţi impactul eforturilor anterioare relative la educaţia interculturală în clasele I-III. Pentru prima dată de la conflictul armat din 1992, educatorii din cele două părţi lucrează în cooperare, aplicând o disciplină similară, iar copiii de pe ambele părţi ale Nistrului obţin abilităţi sociale importante de comunicare interculturală, ghidaţi de acelaşi curriculum oficial.

Coordonatoare: Viorica GORAŞ-POSTICĂ