Finanţator: Nonviolence International (Link), în cooperare cu reţeaua internaţională de parteneriat global pentru prevenirea conflictelor armate, zona Europei de Est – GPPAC (Link)
Durata proiectului – iulie-decembrie, 2019

Context

În conformitate cu priorităţile reţelei regionale GPPAC din Europa de Est, stabilite în timpul întâlnirii de evaluare din mai 2016, prima dintre ele este legată de dezvoltarea unor strategii pe termen lung, menite să minimizeze potenţialul de conflicte în societate şi să prevină escaladarea acestora.

Aceasta implică dezvoltarea unor programe de educaţie pentru pace în Republica Moldova şi în Ucraina, ca o continuare a curriculumului de educaţie pentru pace pentru Moldova şi regiunea transnistreană, elaborat de GPPAC în ultimii 5 ani. Activităţile se vor baza pe una dintre cele mai importante realizări practice ale reţelei regionale până în prezent – capacitatea sa de a face ca funcţionarii ministerelor educaţiei din Moldova şi din regiunea autoproclamată transnistreană să lucreze pentru prima dată în colaborare asupra unei discipline comune pentru unităţile şcolare locale.

Abordarea principală pentru atingerea acestui obiectiv este integrarea elementelor educaţiei pentru pace în instituţiile educaţionale formale şi informale. În 2018, membrii reţelei au finalizat procesul de elaborare a unui curriculum de educaţie pentru pace şi educaţie iterculturală – CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI – pentru nivelul claselor primare din Moldova (inclusiv regiunea separatistă a Transnistriei), precum şi pentru dezvoltarea unor astfel de cursuri în mai multe regiuni ale Ucrainei. Ei au luat decizia de a se concentra în continuare pe o mai largă difuzare a curriculumului dezvoltat în şcolile din Moldova, având ca obiectiv pe termen lung integrarea acestuia ca parte a curricula şcolare obligatorii. Cu toate acestea, acest lucru reclamă răspunderea la anumite provocări:

  • Integrarea corectă a disciplinei date în alte discipline predate la nivelul claselor gimnaziale şi liceale. S-a luat o decizie specifică pentru a se concentra asupra disciplinei „Educaţia civică”/”Educaţie pentru societate”, care se învaţă în şcolile din Moldova începând cu clasa a 5-a;
  • Identificarea modalităţilor de abordare a orelor de dirigenţie şi Dezvoltare personală pentru a aplica, în mod infuzional, elemente din curriculumul „Cultura bunei vecinătăţi”;
  • Asigurarea instruirii cadrelor didactice de la nivelul gimnazial, care au rolul de diriginţi, în clasele, unde disciplina „Cultura bunei vecinătăţi” a fost predată în clasele primare;
  • Găsirea unor surse de publicare sistematică a Caietelor elevului pentru şcoala primară, precum şi de a furniza materiale relevante pentru profesorii din gimnazii şi din licee.

Obiective şi activităţi:

  1. Extinderea implementării disciplinei „Cultura bunei vecinătăţi” la nivelul claselor primare:

–  Publicarea unor versiuni îmbunătăţite a Caietelor pentru elevi, cu corecţii făcute după o analiză a experienţei din faza de pilotare disciplinei în şcolile din Moldova, inclusiv regiunea transnistreană;

–   Familiarizarea profesorilor şi părinţilor cu legăturile dintre disciplina „Cultura bunei vecinătăţi” şi alte discipline ce urmează la nivelul claselor gimnaziale;

2. Elaborarea unui program de continuare pentru cadrele didactice de la nivelul gimnazial, oferindu-le informaţii despre elementele-cheie ale disciplinei „Cultura bunei vecinătăţi” şi căile pe care aceste elemente pot fi construite la „Educaţia civică”/”Educaţia pentru societate”, ”Dezvoltare personală” şi, de asemenea, în formatul „orelor de clasă/dirigenţie”. Furnizarea de materiale didactice necesare cadrelor didactice.

3. Promovarea curriculumului „Cultura bunei vecinătăţi” şi prezentarea acestuia la diverse evenimente oficiale şi pe forumuri publice, destinate profesorilor şi părinţilor, oferind îndrumări clare cu privire la paşii care pot fi întreprinşi pentru a începe aplicarea acestui curs într-un program şcolar tipic

4. Menţinerea contactului şi cooperării între profesorii formaţă/resursă, specialiştii în educaţie şi activiştii societăţii civile din Moldova şi instituţiile relevante ale republicii autoproclamate Transnistria.

Progresele aşteptate: Disciplina de educaţie pentru pace, completată şi revizuită, care acoperă nivelul claselor primare continuă să fie aplicaăt în mai mult de 40 de şcoli din Moldova (Transnistria). Specialiştii din ministerele educaţiei îşi continuă cooperarea în cadrul elaborării şi testării acestui nou curriculum. În general, activitatea reţelei regionale în domeniul educaţiei pentru pace ar trebui să devină un exemplu impresionant al capacităţilor de influenţare şi de advocacy ale grupurilor societăţii civile, demonstrând capacitatea lor de a integra noi elemente în curricula oficiale la nivel naţional, precum şi evidenţierea caracterului transferabil al practicilor inovatoare ale Culturii bunei vecinătăţi în domeniul educaţiei pentru pace, la scară naţională.

Rezultate aşteptate/outcomes (modificări în comportamentul actorilor educaţionali/instituţiilor):

  • Cel puţin, 10 şcoli noi şi 15 cadre didactice noi vor începe să aplice disciplina Cultura bunei vecinătăţi;
  • Cel puţin, 1500 de copii noi din diferite părţi ale Moldovei, inclusiv regiunea transnistreană, însuşesc cunoştinţe de bază despre toleranţă, gestionarea conflictelor, înţelegerea diferitelor culturi etc., prin predarea disciplinei de educaţie pentru pace;
  • Profesorii claselor gimnaziale din aceste şcoli, care nu au lucrat anterior cu programele de educaţie pentru pace, dar care învaţă acum copiii care au fost implicaţi anterior în programul dat, aplică elemente cheie de continuare şi aprofundare a cursui, la orele de dirigenţie/Dezvoltare personală etc.;
  • Zeci de pedagogi din Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, îşi exprimă interesul pentru utilizarea disciplinelor de educaţie pentru pace dezvoltate, deoarece informaţiile despre curs sunt larg răspândite/diseminate.

Coordonator: Viorica Goraş-Postică