Neps

Se implementează în cadrul Reţelei Centrelor de Politică Educaţională  NEPC, cu sediul la Zagreb, Croaţia (http://www.edupolicy.net/), de către CE PRO DIDACTICA, paralel cu alte 3 ONG-uri Institutul Internaţional pentru Politică Educaţională, Planificare şi Management din Georgia, Fundaţia pentru Sprijinirea Iniţiativelor Educaţionale din Kârgâztan şi Alianţa Educaţională din Mongolia.

Perioada de implementare:  august 2019 – mai 2020.

Iniţiativa are ca scop evaluarea integrităţii sistemelor educaţionale şi a cazurilor de violare a integrităţii de către diverşi actori  educaţionali în baza metodologiei INTES, cu instrumente de colectare a dovezilor, dezvoltate de Centrul pentru Politici Aplicate şi Integritate – CAPI  (http://www.policycenters.org/),  în cadrul Reţelei Anticorupţie a OECD pentru Europa de Est şi Asia Centrală.

Activităţi planificate:

  • Participarea echipei de proiect într-un program de formare la nivel internaţional;
  • Realizarea unei cercetări la nivel naţional (colectarea datelor şi documentare: analiza documentelor de politici, a literaturii şi a cercetărilor anterioare în domeniu);
  • Desfăşurarea interviurilor de focus-grup cu cadrele didactice şi manageriale;
  • Elaborarea unui raport de sinteză la nivel naţional;
  • Activitate de capacitare a experţilor din proiect;
  • Expertiză internaţională a raportului final;
  • Evenimente de diseminare a rezultatelor cercetării.

Echipa de proiect:
Rima Bezede
Viorica Goraş-Postică (coord.)
Oxana Draguţa