PRACTICI MANAGERIALE PENTRU CALITATE ÎN EDUCAŢIE

CONSEPT

Pe parcursul lunilor aprilie (22-24 aprilie) și mai (28 mai), la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, a avut loc seminarul-training „Practici manageriale pentru calitate în educație”, desfășurat în cadrul componentei  ”Dezvoltare organizaţională”  a proiectului „Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova” (CONSEPT).

La activitate au participat directori, directori adjuncți, șefi de secție din instituțiile beneficiare ale proiectului, care au analizat și abordat multiaspectual eficiența și calitatea realizării funcțiilor manageriale. Au fost studiate teorii, instrumente, mecanisme și proceduri de realizare a planificării, organizării, antrenării, coordonării, monitorizării și evaluării în instituția de învățământ.

Metodologia activității de formare a fost construită în baza unor strategii de învățare care presupun posibilități de prezentare a experienței, de argumentare a poziției/opiniei profesionale cu privire la diverse aspecte ale practicii manageriale, de identificare a factorilor ce determină succesul sau insuccesul, de analiză a problemelor reale cu care se confruntă managerii. Abordarea dată a permis evidențierea aplicabilității aspectelor teoretice studiate. Formatorii au reușit să asigure echilibrul între informațiile prezentate și analiza acestor informații, ceea ce a contribuit la înțelegerea profundă a subiectelor discutate, a provocat reflecția participanților asupra activității proprii și a modalităților de valorificare a acestora, pentru îmbunătățirea procesului managerial și pentru optimizarea activității conducătorului de instituție. Cu certitudine, fiecare manager a înregistrat succese în activitatea sa. Cu regret, deseori, aceste succesele cu greu pot fi repetate sau preluate de alte instituții. Pentru o dezvoltare continuă și  calitate în educație, este importantă identificarea și instituționalizarea instrumentelor, mecanismelor și procedurilor ce asigură succesul în realizarea funcțiilor manageriale.

Seminarul s-a încheiat cu o activitate de follow-up, în cadrul căreia participanții, după o analiză minuțioasă a propriei experiențe manageriale, au prezentat practici de succes, care să poată fi ajustate și aplicate de colegi în alte condiții și în alte instituții. Fiecare dintre practicile aduse în atenția participanților merită să fie descrisă într-un articol separat, acum însă doar le vom enumera:

 1. Utilizarea site-ului școlii drept mecanism de eficientizare a comunicării cu mediul intern și extern (Vitalie Belîi, director, Școala Profesională nr. 2, Chișinău);
 2. Procesul de planificare și implementare a sistemului de ghidare în carieră (Mariana Scutaru, director, Școala Profesională Florești);
 3. Dezvoltarea culturii organizaționale (Svetlana Zubco, director, Școala Profesională nr. 5, Chișinău);
 4. Stabilirea criteriilor de acordare a suporturilor, a premiilor (Gheorghe Vodă, director, Școala Profesională nr. 2, Cahul);
 5. Antrenarea angajaților în procesul de planificare la nivel strategic și operațional (Alexandru Ciobanu, director, Școala Profesională nr. 7, Chișinău);
 6. Delegarea sarcinilor conform competențelor angajaților (Vasile Dobrogeanu, director, Școala Profesională nr. 4, Bălți);
 7. Implicarea cadrelor didactice în procesul de elaborare a Planului de dezvoltare strategică a instituției (Caraiman Lucia, director, Școala Profesională nr. 5, Bălți);
 8. Valorificarea și dezvoltarea parteneriatelor cu agenți economici în procesul de ghidare în carieră a elevilor (Aurelia Gorencu, director adjunct, Școala Profesională Ungheni);
 9. Dezvoltarea, în baza TIC, a unui sistem care să asigure acces imediat la diferite tipuri de date, necesare pentru monitorizarea și evaluarea activității instituției (Grigore Gaitur, director, Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți);
 10. Organizarea activității Comisiei de Asigurare a Calității (Ala Pascal, director adjunct, Școala Profesională nr. 1, Cahul);
 11. Dezvoltarea sistemului de motivare și implicare a angajaților instituției (Zinaida Sajin, director, Școala Profesională Bubuieci);
 12. Aplicarea metodei proiectului pentru dezvoltarea infrastructurii – îmbunătățirea condițiilor în cămin (Natalia Ciobanu, director adjunct, Şcoala Profesională nr. 1, Bălţi);
 13. Realizarea funcțiilor manageriale în procesul de acreditare a instituției (Silvia Proțiuc, director, CESPA, Bălți);
 14. Monitorizarea participativă a procesului de implementare a planului de dezvoltare a instituției (Alexandra Raețchi, director, CEIU, Chișinău).

Prezentările, construite conform algoritmului descrierea problemei – strategii de soluționare – factorii determinanți ai succesului – sugestii pentru aplicare în alte contexte, au contribuit la identificarea unor instrumente manageriale concrete, care pot fi aplicate și în alte instituții. Astfel, participanții au descoperit și au analizat traseul obținerii succesului în activitatea managerială, apreciind experiența oferită de acest seminar ca fiind una valoroasă.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este organizaţie-partener a Asociaţiei Obşteşti „Educaţie pentru Dezvoltare” în implementarea Proiectului ”Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova/CONSEPT (faza IV)”, finanţat de Fundaţia ”Liechtenstein Development Service (LED)”

Rima Bezede, coordonator de proiect