PREZENTAREA REZULTATELOR STUDIULUI ”EVALUAREA NECESITĂȚILOR INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR”

Agrivet-ro

Astăzi, 19 noiembrie 2018, în Sala de conferințe a FORA Event Room (str. Pușkin, 12, mun. Chișinău), a avut loc prezentarea rezultatelor studiului ”Evaluarea necesităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar” elaborat în cadrul proiectului “Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, care este implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) în parteneriat cu Donau Soja (Austria) și Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu suportul financiar al Uniunii Europene.  La cercetare au participat 7 instituții de învățământ: Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, 3 colegii (Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi, Colegiul Agroindustrial din Grinăuți) și 3 școli profesionale cu profil agricol (Școala Profesională din Nisporeni, Școala Profesională din Leova, Școala Profesională din Bubuieci).

În cuvântul său de salut, Rima BEZEDE, președinte al C. E. PRO DIDACTICA, a subliniat că proiectul este unul complex, având mai multe filiere de acțiune. Identificarea nevoilor de dezvoltare instituțională și profesională din învățământul vocațional, realizată aici și acum, este importantă pentru formularea de recomandări și planificarea de acțiuni în sprijinul reformelor pe acest segment reieșind dintr-o realitate concretă. Alexander  KARNER, șef al Biroului de Coordonare pentru Cooperare Tehnică al Ambasadei Austriei în Republica Moldova, a menționat că această evaluare de necesități este un pas indispensabil, parte din demersul de îmbunătățire a sectorului agricol din țară, care nu poate prospera fără specialiști calificați, pregătiți în instituții de învățământ profesional tehnic performante.

Managerul de proiect pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentelor, Delegația Uniunii Europene în R. Moldova,  Iva STAMENOVA a accentuat utilitatea cercetării, dar și faptul că aceasta a scos în evidență dorința actorilor educaționali și a agenților economici de a înfăptui schimbări în domeniul învățământului profesional tehnic cu profil agroalimentar.

Georgeta MINCU, coordonatorul proiectului (C.E. PRO DIDACTICA), a venit cu o prezentare de ansamblu a proiectului “Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”: scopul acestuia, obiectivele specifice, beneficiarii direcți și indirecți, perioada de implementare etc. Printre rezultatele scontate, au fost enumerate: consolidarea capacităților de inovare și de educație în sectorul agriculturii (elaborarea și actualizarea standardelor ocupaționale, a calificărilor, a curricula pentru învățământul vocațional); sporirea accesului la piețe și extinderea cererii de produse agroalimentare certificate și ecologice pe piața internă și cea externă; utilizarea standardelor și a certificării pentru creșterea performanței lanțurilor valorice; promovarea unui mediu favorabil asigurării standardelor de calitate, în particular în sectorul culturii de soia; alinierea cadrului legal și a documentelor de politici ale Republicii Moldova la standardele de calitate ale UE.

Vera CHILARI și Rodica REȘITCA, autoarele studiului, au familiarizat publicul cu rezultatele preliminare ale studiului, referindu-se, totodată, la scopul acestuia, perioada de colectare a datelor, instrumentele cantitative și calitative utilizate, categoriile de respondenți etc. Printre constatările deduse în baza răspunsurilor oferite de cei chestionați, au fost enumerate următoarele: îmbătrânirea personalului didactic, neatractivitatea învățământului profesional tehnic agroalimentar pentru tinerii specialiști, lipsa unui sistem de atragere a cadrelor, ponderea mare a personalului auxiliar în raport cu cel didactic, interes scăzut pentru obținerea de grade didactice, lipsa de manuale și materiale didactice la disciplinele de specialitate, elaborarea planului de învățământ și a curricula în lipsa unor standarde ocupaționale și calificări, lipsa unui mecanism funcțional de urmărire a inserției socioprofesionale a absolvenților IÎPT, procentul mic de angajare a acestora în câmpul muncii etc.

În final, experții au răspuns la întrebările colegilor. Evenimentul s-a încheiat cu o discuție constructivă în baza datelor și recomandărilor studiului, participanții venind cu comentarii și sugestii valoroase.

Raportul de evaluare a necesităţilor instituţiilor de învăţământ profesional tehnic poate fi accesat AICI

Rugăm participanții la evenimentul de astăzi să ne expedieze recomandările de îmbunătățire a învățământului profesional tehnic cu profil agricol pe adresa gmincu@prodidactica.md


Proiectul “Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” (Partea I a Programului UE ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM))” se implementează în perioada aprilie 2018-martie 2021, obiectivele acestuia fiind axate pe dezvoltarea unor lanțuri valorice agroalimentare competitive, moderne și durabile, mai ales a lanțului valoric al culturii de soia. Acesta își propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar. Acesta completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între ADA și Donau Soja, care sprijină construirea unor lanțuri valorice durabile și incluzive pentru soia ecologică și nemodificată genetic în Bosnia și Herțegovina, Serbia, Moldova și Ucraina.


Soya