PRIMA ŞEDINŢĂ A GRUPULUI CONSULTATIV DE LUCRU, ÎN CADRUL PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI VOCAŢIONAL-TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA”

WG0Pe data de 7 februarie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO-DIDACTICA, a avut loc prima şedinţă a grupului consultativ de lucru, a cărui misiune constă în definirea cadrului general de implementare a proiectului şi monitorizarea implementării activităţilor în vederea atingerii obiectivelor, pe întreaga perioadă a proiectului

Şedinţa organizată a purtat caracterul unui atelier de lucru. Agenda zilei a propus examinarea termenilor de referinţă pentru grupul nou creat şi planificarea evaluării de necesităţi pentru instituţiile şi companiile private: aspectele cheie evaluate, metodologia de evaluare a necesităţilor, persoanele implicate. Tot în cadrul atelierul de lucru au fost expuse mai multe propuneri şi sugestii care ar contribui la elaborarea instrumentelor pentru analiza necesităţilor. Evaluarea necesităţilor este una dintre activităţile de bază ale proiectului, planificată pentru lunile februarie-martie.

Menţionăm că membrii grupul consultativ de lucru sunt reprezentanţi reprezentanţi ai  Ministerului Educaţiei, ai Universităţii Tehnice a Moldovei şi ai celor cinci instituţii-pilot: Colegiul de Informatică din Chişinău, Colegiul Politehnic din Bălţi, Colegiul Industrial Pedagogic din Cahul, Şcoala Profesională nr.5 din Bălţi şi Şcoala Profesională nr.6 din Chişinău.

Membrii Grupului consultativ de lucru sunt specialişti care deţin informate despre situaţia actuală şi documentele curente de politică educaţională, referitoare la  învăţămîntul vocaţional-tehnic, în general, şi vocaţional-tehnic din domeniul TIC, în special.

Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, este coordonat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC, susţinut financiar de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării  Austriece pentru Dezvoltare.

WG1WG3

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1998, care are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise, prin sprijinirea persoanelor şi a organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi pentru o mai bună integrare în societate.

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) este o organizaţie neguvernamentală, a cărei misiune este consolidarea competitivităţii sectorului moldovenesc al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC) şi promovarea acestuia în calitate de factor-cheie al creşterii economice şi dezvoltării durabile a ţării. Pe plan internaţional, ATIC promovează sectorul ca partener de încredere şi cu mare potenţial de a răspunde necesităţilor clienţilor interesaţi de outsourcing în sfera tehnologiilor informaţionale şi proceselor de business.

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare
sprijină ţările din Africa, Asia şi America Centrală, precum şi din Europa  de Est şi Sud-Est în procesul de dezvoltare socială, economică şi democratică durabilă. Ministerul Federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii Austria planifică strategii. Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), unitatea operaţională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare pune în aplicare programe şi proiecte, împreună cu instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi companii.