PRIMUL PROGRAM DE FORMARE PENTRU PROFESORII INTERESAȚI DE PREDAREA DISCIPLINEI OPȚIONALE ”EDUCAȚIE PENTRU ECHITATE DE GEN ȘI ȘANSE EGALE”

În perioada 24-26 august curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a organizat primul program de formare în cadrul proiectului Educație de gen pentru prevenirea și combaterea discriminării, implementat cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova.În cadrul activității au fost implicate 18 cadre didactice, inclusiv: 4 profesoare de istorie şi educaţia civică, 4 profesoare de limba română, 2 de biologie, una de geografie, 3 manageri, 5 psihologi şcolari.

Au fost identificate așteptările cursanților, care au ținut de: interesul sporit pentru noi informații, tehnici interactive noi, schimb de experienţă, cunoaşterea în detalii a aspectelor noi introduse în Carte, relaţii bune cu cursanţii şi formatorii, posibilităţi diferite de aplicare a conţinuturilor oferite, nu doar la orele opţionale, ci şi la şedinţele cu părinţii, la orele de dirigenţie, la alte discipline şcolare din toate ciclurile: primar, gimnazial, liceal, dar şi universitar.

Formatoarele-experte Loretta Handrabura și Viorica Goraș-Postică constată că interesul pentru curs a fost sporit pentru 85% din participante care nu au fost la asemenea formări şi subiectul îl stăpîneau relativ. Gradul de implicare a cursantelor a fost unul ridicat, fiecare a prezentat studii de caz, întîmplări atunci cînd se discuta despre socializarea, identitatea de gen, educaţia de gen. Schimbarea de atitudine a participantelor faţă de percepţia genului şi formele de discriminare a fost remarcată la 90% din ele, graţie înţelegerii problemei complexe ale abordării integratoare a genului şi argumentelor din toate sferele de socializare ale individului. Au fost probleme mai delicate şi experienţa psihologilor a fost utilă în depăşirea lor. Impactul asupra formabililor constă în faptul că aceștea s-au autosesizat, ca urmare a descoperii cadrului legal normativ, înţelegerii unor concepte cheie ş.a. şi au început să trateze altfel problemele de gen din viaţa privată/profesională/publică. Impactul educativ asupra participantelor, în general, a fost de natură pozitivă şi chiar uşor sesizat în unele discuţii cu exprimări pronunțate de opinie. Obiectivele propuse au fost realizate în totalitate.

Lilia NAHABA,
coordonatoare de proiect

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *