PROGRAM DE FORMARE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PREDĂRII LIMBII ROMÂNE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL CU INSTRUIRE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

MECC

Pe data de 25, 27 şi 28 noiembrie curent, în jur de 100 de persoane au participat la o instruire desfăşurată în cadrul programului de formare a cadrelor didactice care predau discipline nonlingvistice în instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale Integrarea sociolingvistică a elevilor alolingvi prin extinderea numărului de discipline şcolare studiate în limba română, realizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova (HG 904/15), în colaborare cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA.

Activitatea a avut loc la Liceul Teoretic M. Eminescu din Bălţi – pentru beneficiarii din zona Nord, Liceul Teoretic M. Koţiubinski din  Chişinău – pentru beneficiarii din zona Centru şi la Direcţia de Învăţământ Taraclia – pentru beneficiarii din zona Sud.

Formatorii Tamara Cazacu, Rodica Feteasco, Inga Liulenova, Aliona Saviuc şi Ilinca Cojocaru, cu vastă experienţă în domeniu, au abordat mai multe subiecte de maximă importanţă: CLIL. Privire generală. Cerinţe. Avantaje. Profilul profesorului; CLIL, un proiect de succes în Republica Moldova; Proiectarea didactică de lungă durată în viziunea noilor prevederi curriculare; Activităţi practice; Metode şi tehnici de însuşire a terminologiei/lexicului; Cerinţe faţă de text, adaptarea textului; Evaluarea CLIL: cerinţe, avantaje, dezavantaje etc.

Participanţii au relatat despre necesitatea şi utilitatea cursului dat, venind cu propunerea de a organiza mai des activităţi similare, aceasta contribuind la dezvoltarea completenţelor necesare predării limbii române în şcoală.