PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU PILOTAREA CURRICULUMULUI REVIZUIT LA DISCIPLINA OPŢIONALĂ ”EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE”

UNFP

În perioada 22-25 august 2018, la Complexul hotelier Vatra, Vadul lui Vodă, s-a desfăşurat Programul de formare profesională a cadrelor didactice pentru pilotarea Curriculumului revizuit la disciplina opţională ”Educaţie pentru Sănătate”, în cadrul proiectului ”Promovarea Educaţiei pentru Sănătatea tinerilor”, implementat de UNFPA, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Educaţional Pro Didactica, cu susţinerea Ambasadei Olandei.

Activităţile prioritare ale proiectului respectiv pentru anul curent au fost revizuirea curriculumului la cursul opţional „Educaţie pentru Sănătate” pentru clasele gimnaziale şi liceale, în conformitate cu standardele internaţionale şi instruirea cadrelor didactice, care vor participa la pilotarea cursului revizuit. În acest context, la instruirea respectivă au participat 22 de cadre didactice din 22 de instituţii de învăţămând din 5 raioane, care vor preda cursul revizuit în anul academic 2018-2019 (ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 1168 din 30 iulie 2018). De asemenea, au participat reprezentanţi ai partenerilor de implementare – Reţeaua de Tineri Educatori DE LA EGAL LA EGAL Y-Peer Moldova şi AO Parteneriate pentru fiecare copil.

Programul instruirii a vizat toate modululele din curriculum ”Educaţie pentru Sănătate”: Corpul uman, dezvoltarea umană şi igiena; Activitatea şi odihna; Alimentaţia sănătoasă; Sănătatea mintală; Viaţa fără violenţă şi discriminare; Sănătatea reproductivă; Pevenirea abuzului de substanţe nocive; Sănătatea şi mediul; Noţiuni de bioetică şi Metodologia de evaluare sumativă. Pentru fiecare modul au fost prezentate metode şi tehnici inovative pentru a fi utilizate în activitatea cu elevii. Participanţii au apreciat cu punctaj maxim conţinutul, competențele formatorilor, metodele de instruire, dar şi aspectele organizatorice. Grupul a dat dovadă de interes faţă de regimul sănătos de viaţă (chiar şi personal), a participat activ în discuţii, exerciţii practice şi unii dintre participanţi au relatat că vor împărtăşi cunoştinţele noi cu colegii, părinţii şi comunitatea.

În calitate de formatori au fost patru autori ai curriculumului revizuit:
Dna Mariana Goraş, șefă adjunctă a Direcţiei învăţământ general, MECC;
Dr. Valentina Bodrug-Lungu, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, catedra Ştiinţe ale Educaţiei, USM;
Dna Svetlana Moroz, medic ginecolog, directoarea Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor, or. Cimişlia;
Dna Eugenia Buruian, profesoară de biologie, grad didactic I, LT ,,Mihail Sadoveanu” din or. Hânceşti şi şefă adjunctă a Direcţiei învăţământ Hânceşti.

În rezultatul programului de formare, participanţii au menţionat că sunt pregătiţi pentru a preda cursul revizuit, fiind recunoscători pentru suportul didactic oferit. Totodată în chestionarele finale cadrele didactice au indicat că pentru conţinutul prezentat sunt planificare puține ore în curriculum, iar teme precum siguranţa on-line şi traficul de fiinţe umane ar trebui să fie acoperite de asemenea. Profesorii au menţionat că programele de formare sunt foarte utile şi este o necesitate să fie continuate.

Oxana Draguța,
coordonatoare de proiect