PROGRAM DE INSTRUIRE DevRAM: STANDARDE DE CALIFICARE, SESIUNEA A DOUA

Programul de instruire în vederea formării competențelor de elaborare, revizuire și validare a standardelor de calificare, desfășurat în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în cadrul proiectului Uniunii Europene DevRAM, Partea I, continuă.  Acesta se adresează cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic și superior cu profil agroalimentar, dar și reprezentanților sectorului de afaceri și este facilitat de dr. Tatiana Gherștega (șef, Direcția Cadrul Național al Calificărilor, MECC), prof. univ. dr. Petru Todos (expert național) și Viorica Condruc (consultant principal, Direcția Cadrul Național al Calificărilor, MECC).

Atelierul de astăzi, 26 februarie, a fost consacrat domeniului de formare profesională 101 ”Servicii” și a avut ca subiecte: Cadrul Național al Calificărilor (CNC). Descriptori de nivel și aplicarea lor la determinarea nivelurilor CNC; Standardul de calificare și prevederile generale ale Metodologiei de elaborare, revizuire și validare a standardelor de calificare; Identificarea ocupațiilor tipice și a competențelor relevante calificării; Transpunerea competențelor din standard ocupațional/standard de competență în rezultate ale învățării (cunoștințe, aptitudini, autonomie și responsabilitate); Descrierea extinsă a rezultatelor învățării în termeni de cunoștințe, aptitudini, nivel de responsabilitate și autonomie; Elaborarea criteriilor de evaluare în conformitate cu nivelul CNC; Mecanisme de evaluare și competențe minime/standard pentru recunoașterea și certificarea calificării; Instrumente de evaluare a calificării și asigurarea calității formării profesionale.

În final, cursanților li s-au înmânat certificate de participare la acest program de instruire de 8 ore.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.