PROGRAM DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII PERSONALE ȘI PROFESIONALE PENTRU CADRELE DE CONDUCERE ALE CENTRELOR DE EXCELENȚĂ, COLEGIILOR ȘI ȘCOLILOR PROFESIONALE

ATIC

În perioada 15-17 noiembrie 2018, s-a desfășurat programul de instruire pentru 19 cadre de conducere ale centrelor de excelență, colegiilor și școlilor profesionale, la tema Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor de conducere în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC şi al Guvernului României.

Participanții au avut oportunitatea să se informeze și să-și formeze deprinderi de dezvoltare personală, care influențează succesul pe plan profesional. În contextul promovării unui învățământ de calitate avem nevoie primordială de personalități care ”trăiesc calitatea” în domeniul personal și profesional, ca și trăsătură de personalitate definitorie, constituind temelia succesului în carieră.

Scopurile prioritare urmărite în cadrul programului de instruire au fost următoarele:

  • Conștientizarea factorilor de stres din viața cadrelor de conducere;
  • Identificarea nivelului de stres;
  • Însușirea tehnicilor de relaxare și protecție în fața stresului și a persoanelor toxice;
  • Dezvoltarea competențelor de conducere influentă;
  • Determinarea priorităților în realizarea strategică a scopurilor prin creșterea și dezvoltarea personală și profesională;
  • Identificarea priorităților în realizarea activității de mentorat;
  • Formarea priceperilor de cooperare și interacțiune în vederea dezvoltării instituției;
  • Dezvoltarea calităților individuale de leadership;
  • Determinarea stilului de predare și învățare.

Participanții au devenit mai conștienți de nevoia schimbării și dezvoltării continue, precum și de importanța definirii clare a unui sistem de valori și principii, în baza cărora se formulează viziunea personală și profesională. Activitățile au condus spre dezvoltarea abilităților de autocunoaștere, autoapreciere veridică și spre formarea abilităților de trasare a expectanțelor conform aptitudinilor individuale. Cadrele manageriale au fost instruite să-și stabilească scopuri, obiective în demersul de dezvoltare personal și instituțional, axat pe relații de colaborare sinergică, fapt care i-a ajutat să identifice legătura dintre experiența reușitelor/eșecurilor trăite și imaginea globală pe care o are fiecare.

Metodele aplicate în cadrul trainingului au avut un caracter practic (simulare, joc de rol, studii de caz etc,), iar cursanții s-au implicat activ-participativ în procesul de formare, manifestând un interes special față de conținuturile abordate. Acest lucru fiind întemeiat și pe solicitarea de a pune la dispoziție o listă cu literatură suplimentară pentru a-și aprofunda cunoștințele în domeniul dezvoltării personale.

Au fost propuse sarcini individuale de reflecție, create condiții de analiză a activității profesionale, implicându-i pe participanți în soluționarea situațiilor-problemă cu care se confruntă în cadrul instituției. Participanții au aplicat teste de diagnosticare a stilului de învățare a studenților. De asemenea, au realizat teste de autocunoaștere personală și profesională.

Formatorul, dr. Ecaterina MOGA, posedă o experienţă bogată în domeniu, având teză de doctorat în domeniul dezvoltării personale și anume – căi eficiente în succesul personal și profesional. Participanţii au apreciat cu punctaj maxim conţinutul, competențele formatorului şi aspectele organizatorice. Aceștia au caracterizat acest training prin următoarele calificative: cu scop bine definit, profesionist, bine organizat, practic, interactiv, eficient, interesant, constructiv, energizant, important, modern, actual etc.

Printre acțiunile pe care participanții urmează să le întreprindă în activitatea lor urmare trainingului sunt următoarele: evitarea stresului, detoxifierea relațiilor, admiterea în viața personală și profesională a oamenilor pozitivi, lucrul asupra punctelor slabe din viața personală și profesională conform analizei SWOT, valorificarea propriului potențial, preîntâmpinarea devenirii unui factor de stres pentru alte persoane, aplicarea în practică a stilurilor de învățare, îmbunătățirea stilurilor de predare, desfășurarea trainingului la nivel de catedră, revizuirea stilului de lucru și a metodelor la nivel de catedră, colaborarea mai eficientă cu cadrele didactice.