PROGRAME DE INSTRUIRE A CADRELOR DIDACTICE ALE CENTRULUI DE EXCELENŢĂ ÎN INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE (CEITI)

ATIC

În perioada 18-20 aprilie şi 24-26 aprilie 2018, au avut loc două programe de instruire pentru profesorii de informatică ai Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) la tema Platforme şi instrumente web interactive în procesul educaţional. Platforma Moodle a CEITI este utilizată în procesul de pregătire pentru examenele de calificare începând cu luna iunie 2017. Instruirile au urmărit scopul de consolidare a capacităţilor profesorilor de informatică de utilizare a platformei Moodle şi a altor instrumente în predare, precum şi de transmitere a acestor cunoştinţe colegilor de breaslă de la alte discipline.

Obiectivele specifice ale primului modul au vizat: dezvoltarea competenţelor de elaborare a conţinuturilor educaţionale pe platforma Moodle, proiectarea unor activităţi de învăţare interactive şi dezvoltarea competenţelor de gestionare a conţinuturilor educaţionale în clasa virtuală. Directorul adjunct şi formatorul Centrului de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, doamna Irina CIOBANU, a fost formator pe parcursul celor trei zile. Grupul de 24 de cadre didactice a dat dovadă de interes pentru utilizarea platformei Moodle şi prin urmare creşterea gradului de interacţiune cu elevii on-line în afara orelor de curs. Aceştia au menţionat că cursul a fost binevenit, pentru că va servi ca temelie pentru studiul individual şi pentru utilizarea acestui instrument în procesul de instruire şi evaluare.

În perioada 24-26 aprilie 2018, acelaşi grup de cadre didactice ale CEITI a făcut cunoştinţă cu o serie de instrumente web interactive pentru crearea de conţinuturi digitale educaţionale, pentru gestionarea informaţiei şi dezvoltarea unui mediu digital propriu disciplinei predate, pentru comunicarea digitală dintre profesor şi elev, precum şi au analizat competenţele digitale, pe care le dezvoltă aceste instrumente. Formatorii, Dr. Daniela MUNCA-AFTENEV şi doamna Olga MOROZAN, posedă o experienţă bogată de predare şi cercetare în domeniul utilizării TIC în educaţie şi filologie engleză, absolvente ale programelor de schimb americane, fondatoare ale Platformei educaţionale on-line pentru cadrele didactice din Republica Moldova, o comunitate on-line de peste tre mii de cadre didactice. Participanţii au apreciat cu punctaj maxim conţinutul, formatorii şi aspectele organizatorice. Majoritatea dintre participanți s-au referit la utilitatea instrumentelor învăţate şi au început imediat să le aplice în predare.

Oxana Draguța,
coordonator de proiect