Programul ”Formarea continuă a formatorilor”: noi formatori pentru educația adulților

În perioada 10-19 aprilie curent, 27 de cadre didactice și psihologi din învățământul general și din învățământul profesional tehnic au participat la programul ”FORMAREA CONTINUĂ A FORMATORILOR, acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Cu sesiuni de învățare la distanță, moderate de Elena CREANGĂ și Ina MORARU, acesta și-a propus drept scop dezvoltarea competenței de concepere, planificare, organizare și realizare a activităților de formare și de mentorat în auditoriu și online destinate adulților, respectând principiile psihopedagogice de instruire pentru această vârstă.

Agenda programului a inclus un set consistent de subiecte: principiile și particularitățile instruirii adulților; tipurile de activități și proiectarea acestora; strategiile didactice, metodele și procedeele potrivite recomandate;  categoriile de cursanți, stilurile de învățare și instrumentele de identificare a nevoilor de formare; evaluarea în formarea adulților; mentoratul și importanta lui; rolurile și atribuțiile specifice ale mentorului etc., iar partea sa aplicativă a fost orientată spre dezvoltarea următoarelor competențe specifice: aplicarea noțiunile inerente conceptualizării unui training desfășurat în auditoriu  sau online;  proiectarea demersului didactic luând în calcul bazele pedagogice și psihologice ale andragogiei; respectarea algoritmului de folosire a tehnicilor de lectură, de organizare grafică a informației, scriere, discuție, argumentare; respectarea recomandărilor științifice de utilizare a tehnicilor interactive etc.

Pentru activitatea de final a programului, cea de follow-up, care a avut loc la 25 mai, participanții au pregătit proiectul unei activități de formare pentru adulți, în cheia cadrului Evocare, Realizare a sensului, Reflecție, Extindere. Lucrările au fost prezentate public și evaluate. Beneficiarii programului vor primi certificate care le vor permite să activeze în calitate de formatori în domeniul educației adulților.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *