Programul ”Formarea continuă a formatorilor”

În perioada 28 iunie-11 iulie curent, un grup de profesori din învățământul profesional tehnic în domeniul agricol și al transporturilor, îndrumați de formatorii Valeriu GORINCIOI, Angela TOMIȚA și Sergiu COCEAȘ, se pregătesc să devină specialiști în educația adulților și în mentorat. Această oportunitate de creștere profesională le este oferită celor 15 cadre didactice (Școala Profesională nr. 9 din Chișinău, Centrul de Excelență în Transporturi din Chișinău, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău) de proiectul ”Creativo”, implementat de Centrul de Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA).

Programul Centrului Educațional PRO DIDACTICA ”Formarea continuă a formatorilor”, acreditat de ANACEC, este îndreptat spre dezvoltarea competențelor de concepere, planificare, organizare și implementare a demersurilor formative în sala de clasă și la distanță, în baza principiilor psihopedagogice de instruire a adulților. Pe parcursul activității, desfășurate atât offline, cât și online, cursanții sunt familiarizați cu noțiunile inerente conceptualizării unui training sau a unei activități de mentorare – principiile și particularitățile instruirii adulților; metodele și tehnicile de identificare a necesităților de formare; stilurile de învățare aa vârsta respectivă; tehnicile de consiliere și stilurile de intervenție ale mentorului; cadrul juridic-normativ al secției de formare continuă, strategii și politici de asigurare a calității, structura unui training; managementul activității de formare; algoritmul de aplicare a tehnicilor de lectură, de organizare grafică a informației, de scriere, de discuție, de argumentare; evaluarea în cheia ERRE etc. Componenta practică a cursului pune accentul pe exerciții de aplicare a diverselor strategii didactice, metode și procedee specifice organizării și desfășurării instruirii adulților.

Programul se va încheia cu o activitate de follow-up, pentru care participanții vor elabora scenariul unui curs/al unei secvențe de învățare adresat/e adulților.

Beneficiarii programului vor primi certificate care le vor permite să activeze în calitate de formatori în instituțiile de învățământ profesional tehnic în cadrul cărora funcționează secții de formare continuă.