Programul ”Management în cultură”, la cea de-a doua provocare

La scurt timp de la lansare, de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării, programul de formare continuă ”MANAGEMENT ÎN CULTURĂ” a adunat un al doilea grup de beneficiari: directori, directori adjuncți, șefi de subdiviziuni ale teatrelor, muzeelor,  bibliotecilor și caselor de cultură din toate zonele republicii. Instruirea, îndreptată spre capacitarea managerilor din cultură de a asigura buna funcționare a instituțiilor pe care le conduc, se va desfășura în
perioada 27 martie-26 aprilie, în format offline, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, și online, cu sesiuni sincron/asincron.

Programul pune accentul pe dezvoltare personală și profesională autentică și durabilă, incluzând demersuri axate pe subiecte din domeniile prioritare pe care se bazează standardele de competență profesională a managerilor instituțiilor culturale – Viziune și strategii; Resurse umane; Resurse financiare și materiale; Structuri și proceduri; Marketing și promovare; Implementarea inovațiilor; Proiectele culturale și fundraising, dar și din cel al self-managementului.

Cheltuielile legate de participarea la program, cu excepția celor pentru transport, sunt acoperite de Ministerul Culturii.