PROIECTUL CONSEPT: ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

CONSEPT

În cadrul componentei Dezvoltare organizațională a proiectului CONSEPT (faza IV), în lunile noiembrie-decembrie s-au desfășurat mai multe activități online de consolidare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice și manageriale din instituțiile partenere.

 1. Consultanță și suport pentru echipele manageriale

Echipele manageriale au beneficiat de consultanță și suport din partea experților din proiect în ceea ce privește dezvoltarea rațională, echilibrată și performantă a activităților și practicilor de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic.

Pornind de la problemele identificate în instituții –  ŞP din Florești, CESPA, ȘP din Bubuieci, CEIU, ŞP nr. 5 din Bălţi, ŞP nr. 1 din Cahul, în cadrul ședințelor s-au discutat aspecte ce vizează:

 • analiza funcționalității, revizuirea și îmbunătățirea Regulamentului de evaluare a cadrelor didactice;
 • conținutul, procesul și instrumentele necesare pentru controlul intern managerial;
 • analiza funcționalității, revizuirea și îmbunătățirea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului;
 • calitatea, eficiența comunicării dintre angajați și echipa managerială;
 • elaborarea și aplicarea procedurilor întru asigurarea calității diverselor procese.

Cu toate că domeniile de activitate pentru care s-a solicitat consultanța managerială au fost diferite, am observat o caracteristică comună pentru toate echipele manageriale participante: deschiderea spre analiza critică a propriei experiențe și motivaţia înaltă pentru dezvoltare continuă pe dimensiunea asigurării calității procesului educațional în instituție. Activitatea de consultanță a fost proiectată astfel încât participanții, în baza întrebărilor și discuției ghidate de către experți, să aibă posibilitatea de a reflecta asupra experienței proprii, precum și de a o evalua din perspective noi, în temeiul unor criterii concrete și clare.

Discuțiile, desfășurate în fiecare instituție, s-au încheiat cu luarea unor decizii și trasarea măsurilor care vor fi întreprinse de către membrii echipelor manageriale după ședințele de consultanță.

Succesul activităților de consultanță a fost determinat de câțiva factori:

 • identificarea și precizarea așteptărilor;
 • axarea discuțiilor pe practici și documente concrete;
 • actualizarea unor concepte teoretice care stau la baza activității manageriale pe fiecare dintre dimensiunile abordate în procesul consultanței;
 • utilizarea conceptelor teoretice actualizate pentru depășirea limitelor percepției activității proprii.

                                 *    *    *

 1. Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale

Modulul III al programului de formare s-a desfășurat online, în perioada 25-27 noiembrie. Participanții, profesori și maiștri care predau discipline de specialitate în centre de excelență și școli profesionale, au avut oportunitatea de a examina strategia de formare și dezvoltare a competențelor profesionale ale elevilor prin prisma teoriei inteligențelor multiple, a aplicării taxonomiilor Bloom – Dave – Krathwohl, precum și a dezvoltării competențelor de comunicare, necesare fiecărei persoane în context profesional. S-a pus accentul pe comunicare, discuție, argumentare, pentru aceasta au fost selectate texte adecvate, ce pot provoca şi genera discuţii. La fel, s-a insistat asupra strategiilor de argumentare și luare a deciziilor – activități care trebuie exersate și prin care se poate cultiva responsabilitatea și comunicarea civilizată.

Forma principală de concepere şi desfăşurare a demersului a fost lecţia-model. A fost rezervat suficient loc şi timp debrifării, metacogniţiei, aplicării imediate şi transferului asupra disciplinelor pe care le predau cursanţii.

La sesiunea de follow-up din 18 decembrie 2020, participanții au prezentat un articol în care au reflectat experiența de aplicare a tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice la discipline de specialitate sau cea din activitatea de formare destinată colegilor din instituții.

*    *    *

 1. Portofoliul şi proiectul modular în învățământul profesional tehnic

Ultimul modul, dintr-o nouă rundă de traininguri dedicate utilizării portofoliului şi proiectului în formarea competenţelor profesionale ale elevilor, a avut loc la începutul lunii decembrie.

La proiectarea primului training din acest bloc nevoile de formare ale cursanţilor au fost deduse în baza chestionarelor completate online; la cel de-al doilea şi al treilea seminar s-a ţinut cont de doleanţele şi aşteptările exprimate în plin proces de lucru. Activitatea online a impus anumite ajustări şi a dictat modificări de proiect, dar toate obiectivele au fost atinse:

 1. Construirea tramei de formare a competenţei profesionale şi înţelegerea rolului pe care îl joacă, aici, formarea pe unele domenii de competenţă, cum ar fi lectura, scrierea, calculul, mişcarea, rezolvarea de probleme;
 2. Trecerea în revistă a aspectelor evaluabile ale proiectului individual sau de echipă;
 3. Examinarea criteriilor de evaluare a comportamentului (în raport cu activitatea profesională);
 4. Elaborarea unor teme de proiecte individuale sau de echipă: de la intenţie la evaluare;
 5. Structurarea şi formularea sarcinilor pentru completarea unui portofoliu de evaluare.

Dintre tehnicile de succes ale modulului, menţionăm: 6 pălării, analiza SWOT, studiile de caz, graficul T, jocul de rol. În activitățile de formare s-a insistat pe evaluarea proiectelor şi a pieselor de portofoliu, pe construirea grilelor de evaluare cu criterii, indicatori şi descriptori. La sesiunea de follow-up din 18 decembrie 2020, fiecare cursant a prezentat un proiect completat şi definitivat pe care îl va propune elevilor săi.