Proiectul „Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, componenta „Asistență psihologică”

Acest domeniu de acțiune are drept scop consilierea psihologică a copiilor și tinerilor refugiați ucraineni, dar și a adulților în grija cărora sunt aceștia (la necesitate), din 9 comunități beneficiare ale proiectului. Intervențiile în direcția dată au la bază același algoritm ca și în cazul componentei Activități educaționale. Echipele locale au câte un psiholog, care a fost format în cadrul Programului de asistență psihologică pentru copiii și tinerii refugiați, oferit de Centrul Educațional PRO DIDACTICA. Programul și-a propus drept scop consolidarea competențelor profesionale ale psihologilor în vederea acordării de sprijin refugiaților întru depășirea consecințelor emoționale negative cauzate de evenimentele din țara de origine, (re)dobândirea încrederii de sine, acceptarea unui nou mediu de trai și de activitate. Instruirea, facilitată de formatoarele Elena CREANGĂ și Ina MORARU, care sunt și autoarele suportului de curs, s-a desfășurat online, fiecare sesiune având în vizor unul dintre cele 8 module: Eu „aici și acum”; Conștientizarea emoțiilor; Stresul și trauma psihică; Strategii și mecanismele de coping; Vindecarea rănilor trecutului prin acceptarea propriilor emoții; Regăsirea stimei de sine și dezvoltarea încrederii în sine; Consilierea familiei refugiate ca formă de sprijin socio-educativ; Adaptarea și integrarea psihosocială a familiei refugiate; Reziliența comunitară și familia rezilientă. Pe lângă concepte și strategii de operare specifice domeniului, cursanții au fost înarmați cu un bogat arsenal de instrumente necesare activității de
consiliere: începând cu instrumentele de diagnosticare, evaluare și analiză a datelor și terminând cu cele de consiliere.

Ședințele de consiliere psihologică a copiilor și tinerilor refugiați au loc în grup, dar și în mod individual (la solicitare), și se realizează în Centrele Educaționale Comunitare DigitalHub, care au fost create în cele 9 comunități cu suportul financiar al proiectului. Ședințele vin să sprijine dezvoltarea personală, la general, și cea emoțională, socială, în particular, prin explorarea, înțelegerea și exprimarea propriilor emoții, prin reducerea stresului și a anxietății și inducerea unei stări de calm, prin încurajarea unei comunicări deschise cu ceilalți.
Activitățile de grup – de terapie prin artă și de terapie ocupațională  sunt foarte variate ca obiective de atins, modalități de organizare, materiale și procedee utilizate, fiind alese în funcție de vârsta și nivelul de dezvoltare al participanților/telor. Desfășurate într-un mediu sigur, empatic și suportiv, ele se axează pe realizarea de desene, colaje din imagini, sarcini de modelare etc., cu aplicarea unor metode și tehnici de lucru individual și în colaborare, precum și de socializare interactive, distractive, relaxante. La ordinea zilei sunt jocurile, conversațiile ghidate, discuțiile, redactarea de scrisori și mesaje etc., toate având menirea să aducă la suprafață sentimentele, trăirile și confruntările interioare ale participanților, să le faciliteze explorarea, conștientizarea și gestionarea acestora, să le dezvolte imaginea de sine, respectul de sine și pentru ceilalți.

Beneficiarii și beneficiarele au posibilitatea să reflecteze asupra propriei identități și asupra identității altora; să învețe să respecte unicitatea fiecăruia; să-și dezvolte percepția de sine; să-și analizeze calitățile de personalitate; să recunoască propria valoare și valoarea altora; să identifice nevoile personale și ale altora; să înțeleagă importanța comunicării pentru dezvoltarea stimei de sine; să exerseze abilități de comunicare şi de cooperare; să verbalizeze experiențele emoționale trăite și, nu în ultimul rând, să învețe să lucreze în echipă, să rezolve probleme împreună cu alți copii, să-și cultive spiritul de grup și să dezvolte unitatea grupului, ca element de integrare socială.

Demersurile de consiliere psihologică sunt un mijloc de favorizare a cunoașterii de sine, a autoacceptării, a dezvoltării resurselor proprii, care îi ajută pe beneficiari să se înțeleagă și să se simtă înțeleși. Și rezultatele sunt pe față.

*Comunitățile beneficiare ale proiectului: or. Criuleni; or. Călărași; com. Cărpineni, r. Hâncești; or. Cimișlia; com. Congaz, r. Comrat; com. Greblești, r. Strășeni; com. Cojușna, r. Strășeni; or. Dondușeni, or. Soroca.


Proiectul Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.