Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”: eveniment de bilanț în cadrul programului ”Educație interculturală și conviețuire pașnică pentru copiii refugiați din Ucraina – HAI SĂ COLORĂM PACEA!”

Pe data de 20 septembrie, programul ”Educație interculturală și conviețuire pașnică pentru copiii refugiați din Ucraina HAI SĂ COLORĂM PACEA!” și-a convocat cursanții, 9 la număr, pentru ultima sa sesiune. Destinat cadrelor didactice implicate în proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, programul și-a propus să contribuie la consolidarea competențelor profesionale necesare promovării dialogului intercultural și eradicării oricărei forme de discriminare.

Instruirea a demarat în luna iunie, fiind realizată în format online. Săptămânal, a avut loc o sesiune de training, în baza ghidului metodologic ”Educație interculturală și conviețuire pașnică”, elaborat de Victoria Stratan, formatoarea programului. Fiecare modul învățat a fost aplicat imediat în activitatea cu beneficiarii: copii și tineri refugiați și din localitățile-gazdă. Întâlnirea de final s-a axat pe o analiză reflexivă a acțiunilor întreprinse de cadrele didactice și a provocărilor apărute pe parcursul procesului, a impactului activităților educaționale asupra beneficiarilor, a schimbărilor intervenite în comportamentul și atitudinile lor, a lecțiilor învățate. Pentru a contura un tablou cât mai veridic, s-a recurs la tehnica ”Ciclul reflexiv al lui Gibbs”, al cărei algoritm conține 6 întrebări de ghidare: Ce s-a întâmplat? La ce m-am gândit și ce am
simțit? Ce a fost bun/rău în această experiență? Ce am învățat din această experiență? Ce altceva aș fi putut să fac? Ce aș face altfel?. Răspunsul la ele a relevat următoarele.

Grație participării la program și ghidului metodologic, cadrele didactice au organizat activități educaționale variate, captivante și productive. Deși au avut în față grupuri eterogene de formabili (din punctul de vedere al vârstei, statutului, nevoilor, intereselor, stării emoționale etc.), pregătirea în domeniu, planificarea judicioasă a activităților, instrumentele însușite (în special cele de evaluare) și suporturile oferite în cadrul programului și-au spus cuvântul. Copiii și tinerii au fost implicați în realizarea de numeroase sarcini orientate spre formarea de deprinderi necesare într-o societate interculturală, spre conștientizarea importanței conviețuirii armonioase. Ei au învățat ce înseamnă ”să trăiești împreună cu alții”. Discuțiile, desenele și obiectele realizate, scenetele montate etc. au vizat drepturile omului, în general, și ale copiilor, în particular; principiile toleranței și ale respectului reciproc; diferențele culturale, tradițiile, obiceiurile, sărbătorile proprii etniilor conlocuitoare ale celor două țări  Moldova și Ucraina. În consecință, copiii și tinerii au devenit mai deschiși, mai toleranți, mai cooperanți. Ei au învățat să aprecieze culturile altora, să accepte diferențele de opinii, valori, credințe, demonstrând o atitudine pozitivă față de ceilalți, respect față de identitatea culturală proprie și a celorlalți, față de demnitatea umană, disponibilitate pentru dialog intercultural, spirit civic.

Participând la activitățile educaționale desfășurate de proiect, copiii și tinerii refugiați ucraineni și semenii lor din localitățile-gazdă au interacționat, comunicat, colaborat, dezvoltându-și abilități care să le faciliteze integrarea într-o societate interculturală.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.