Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”: incluziunea socio-educațională a copiilor și tinerilor

În luna octombrie curent, peste 25 de învățătoare, profesoare de la diferite discipline din 10 gimnazii și licee din comunitățile partenere ale proiectului au participat la programul de formare „Incluziunea socio-educațională a copiilor și tinerilor refugiați în instituțiile de învățământ secundar general”. Prin această rundă de instruire, proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” și-a propus să pregătească cadrele didactice pentru a deveni persoane-resurse în procesul de integrare a copiilor de vârstă școlară în sistemul nostru de învățământ, prin acordare de sprijin sub formă de meditații.

Într-o primă fază, pentru a identifica nevoile de formare pe această dimensiune, cursantele au fost invitate să răspundă la întrebările unui sondaj, care au vizat: politicile naționale și internaționale în domeniu; comportamentul copiilor în situații de criză, practicile eficiente de gestionare a stresului, esența primului ajutor psihologic; rolul cadrelor didactice și de conducere în crearea unui mediu incluziv la nivel de clasă, școală, comunitate; modalitățile de combatere a stereotipurilor și prejudecăților în rândul populației școlare, inclusiv din perspectivă de gen; mijloacele de depășire a barierelor și de soluționare a problemelor legate de incluziune; instrumentele de dezvoltare socio-emoțională a copiilor în procesul de inserție școlară și socială.

Anume informația furnizată de cursante a stat la baza alegerii conținuturilor instruirii, de către formatoarea Angela BOSSA. Astfel, pe parcursul a 5 zile, în cadrul cursului au fost abordate subiectele:

  • Politicile naționale și internaționale în domeniul educației incluzive și al refugiaților;
  • Impactul războiului asupra copiilor și adulților;
  • Barierele și provocările în incluziunea educațională și socială a copiilor și tinerilor refugiați. Cum reacționează copiii în situații de criză?;
  • Primul ajutor psihologic;
  • Recunoașterea unicității fiecăruia. Stereotipuri și prejudecăți;
  • Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor în procesul de incluziune;
  • Integrare și incluziune prin diversitate și valori democratice;
  • Rolul cadrelor didactice în formarea unui mediu incluziv la nivel de clasă, școală, comunitate;
  • Multilingvismul. Clasa/școala prietenoasă limbilor și culturilor. Strategii educaționale la clasă: pictogramele, proiectul etc.

Profesoarele au abordat subiectele de pe agendă în cheia centrării demersului pe elev, ale cărei principii pun accentul pe: interesele și nevoile acestuia, învățarea autentică, implementarea abordării holistice a procesului instructiv-educativ și implicarea familiei, acceptarea și valorizarea diversității, asigurarea unor oportunități de învățare și dezvoltare egale.

Sesiunile de training s-au desfășurat online,  de o manieră interactivă, fiind axate pe studii de caz, pe proiectarea și prezentarea unor lecții/secvențe cu implicarea copiilor/tinerilor refugiați, pe analize și discuții constructive, cu recomandări importante pentru optimizarea integrării educaționale  și sociale a copiilor și tinerilor refugiați.

Proiectul”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.