Șase săli de studiu Shift Edu: ”Lumea basmelor”, Colegiul ”A. Mateevici” din Chisinău

shift-edu-2

Formând specialiști pentru învățământul preșcolar (educatori, asistenți de educatori și conducători muzicali) și având oportunitatea de a moderniza o sală de clasă în cadrul proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”,  colectivul de profesori și elevi al Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău a elaborat  printr-un proces de co-creare, în baza metodologiei Design Thinking  un concept care combină funcționalitatea, mediul de învățare centrat pe elev și realitatea din grădinițe.

”Lumea basmelor” este organizată în două zone. Cea destinată demersurilor la clasă, având o capacitate de 37 de locuri, este dotată cu mese transformabile și scaune pe rotile, care pot fi reamenajate în funcție de scopul acestor demersuri și numărul participanților. Cele 20 de tablete și laptopul sunt instrumentele care vor facilita însușirea materiei sau realizarea unor proiecte, cercetări. Zona prevăzută pentru socializare și relaxare activă include un mic amfiteatru și o scenă improvizată. Acestea vor fi folosite de elevi pentru realizarea de mini-spectacole sau scenete ca teme de casă la diverse discipline, dar și pentru organizarea unor evenimente educaționale. De asemenea, aici este amplasată o căsuță cu derdeluș, rafturi pentru cărți, scăunele și măsuță pentru activități desfășurate cu prezența unor copii.

Zugrăvită în nuanțe de galben pal și oliv, încăpătoare, caldă și luminoasă, această sală de învățare asigură toate condițiile necesare pregătirii de cadre calificate pentru educația timpurie.

Sala de învățare ”Lumea basmelor” a fost modernizată în cadrul proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu susținerea financiară a Agenției Austriece pentru Dezvoltare, din fondurile Programului de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare.