”SCHIMBAREA A PRINS VIAŢĂ” CU SHIFT EDU: PROGRAMUL ”DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DIGITALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC”

shift-edu-2

Acest amplu program de formare de formatori pentru învăţământul profesional tehnic, realizat în cadrul proiectului Shift Edu „Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă”, s-a încheiat. Pe data de 17 decembrie, el şi-a convocat cursanţii – 17 cadre didactice şi manageriale din 8 IÎPT –  într-o  activitate de follow-up, pentru prezentarea temelor de casă. Produsele, ”mărturii” documentate digital ale instruirilor livrate personalului didactic din instituţiile pe care le reprezintă, dar şi celui din sistem, au justificat întru totul oportunitatea programului şi efortul tuturor protagoniştilor săi. Fiecare cursant a transmis cunoştinţele asimilate la cel puţin 10 colegi, deci cunoştinţele asimilate de acest grup au ajuns la cel puţin alte 100 de cadre didactice.

Cele 384 de ore de training au însemnat: o creştere semnificativă a gradului de deţinere a competenţei digitale de către formabili; cunoaşterea domeniilor de competenţă digitală stipulate de DigCompEdu; aplicarea în proiectarea didactică a unor modele de design instrucţional; elaborarea de produse digitale educaţionale: site-uri, tutoriale video, prezentări interactive, teste electronice, documente etc.; crearea şi livrarea RED, utilizarea lor corectă; organizarea e-evaluării şi crearea resurselor pentru e-evaluare; utilizarea TIC pentru administrarea clasei de elevi; sporirea interesului faţă de valorificarea sistemelor de management al clasei de elevi etc. S-a atestat o evoluţie spectaculoasă la capitolul licenţe şi drepturi de autori: în debutul instruirii niciun formabil n-avea publicată o resursă educaţională digitală sub licenţa Creative Commons, pe când la sfârşit astfel de resurse erau semnate de 37,5% din cursanţi, ceilalţi fiind în fază terminală de creare şi publicare.

Cele 384 de ore de training s-au încununat şi cu practici care se cer a fi multiplicate, pentru că deja au dat roade. Un argument forte în acest sens este participarea câtorva cursanţi, cu lucrări digitale realizate în baza cunoştinţelor proaspăt însuşite, la concursul republican ”Pledoarie pentru pedagogie” şi obţinerea unor locuri premiante: Gheorghe Timoftică (Centrul de Excelenţă în Construcţii, premiul mare), Olga Balanici (Colegiul Politehnic din Bălţi, locul II) şi Sergiu Coceaş  (Centrul de Excelenţă în Construcţii, menţiune). La fel de îmbucurătoare sunt şi succesele elevilor care au beneficiat de noile achiziţii ale profesorilor. Astfel, tinerii de la Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale s-au plasat pe locul III la concursul CTF organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei,   unde au prezentat write-up-ul sarcinilor realizate într-un format interactiv şi original, demonstrând asimilarea  instrumentelor digitale, primele locuri revenindu-le unor studenţi de la Universitatea Tehnică a Moldovei şi Universitatea de Stat din Moldova. Sau… premiul mare în cadrul concursului naţional ”Focul din vatră”, organizat de Centrul de Excelenţă în Transporturi.

Programul ”Dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic”  s-a desfăşurat în trei etape   (17-21 august şi 29-31 octombrie   ̶   în format face-to-face, la Centrul de Excelenţă în Construcţii,  şi 12-14 noiembrie   ̶   în regim online). Scopul principal al acestuia a constat în dezvoltarea competenţei digitale a profesorilor din învăţământul profesional. Conţinuturile au fost concepute în corespundere cu necesităţile actuale ale ÎPT privitor la digitalizarea educaţiei, dar şi astfel încât să satisfacă aşteptările formabililor, iar metodologia adoptată a avut drept componente de bază activităţile interactive şi autoinstruirea ghidată.

Tematicile abordate, sarcinile propuse spre realizare şi analiza lor au contribuit la încurajarea participanţilor de a utiliza TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare, de a căuta şi experimenta alte instrumente decât cele studiate, de a disemina propriile experienţe şi bune practici.

Formarea şi dezvoltarea competenţei digitale este un proces complex, continuu, de lungă durată. Tehnologiile evoluând în permanenţă, mereu vor exista noi subiecte de studiu, cadrul didactic urmând să se autoinstruiască sau să fie instruit periodic în domeniu. De aceea, sunt necesare şi alte cursuri de pregătire profesională continuă care să aibă în centrul atenţiei competenţa digitală.

Începând cu luna februarie 2021, absolvenţii programului vor intra în sălile de clasă şi ca formatori în proiectul Shift Edu.

Proiectul Shift Edu ”Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în perioada decembrie 2018-noiembrie 2021, cu sprijinul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, are drept scop integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în învăţământul profesional tehnic, prin: sporirea suportului acordat managerilor, îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice, dezvoltarea conţinutului digital pentru mai multe meserii şi specialităţi, dotarea corespunzătoare a instituţiilor, în vederea realizării unui proces educaţional de calitate.

as

https://www.youtube.com/watch?v=-O39ouuDKgw&feature=emb_logo