ȘCOALA PROFESIONALĂ DIN BUBUIECI: O NOUĂ SERĂ DIDACTICĂ, UN NOU DEMERS DIDACTIC

Devram-logo_page-0001 (1)

Formarea specialiștilor este un proces orientat spre ziua de mâine, care cere schimbări, îmbunătățiri, consolidarea capacității școlii azi – acesta a fost motto-ul unui program de granturi desfășurat în cadrul proiectului ”DevRAM”, Partea I de C. E. PRO DIDACTICA.

Participând la el cu proiectul ”Prin educație de calitate spre o agricultură modernă”, Școala Profesională din com. Bubuieci, mun. Chișinău a obținut un suport financiar pentru dotarea serei cu sistem de irigare și amenajarea a 25 de locuri de instruire.

Sera, care are o suprafață de 425 m2, este spaţiul unde elevii, viitori floricultori, își pun în practică cunoștințele dobândite la orele de curs, își dezvoltă abilitățile, acumulează experiență. Echiparea corespunzătoare a acesteia este deci o cerință indispensabilă pregătirii unei forțe de lucru competitive, care să se integreze cu succes pe piața muncii.

Astfel, grantul oferit de proiectul Uniunii Europene a permis procurarea echipamentelor necesare (de picurare și de microaspersiune; de pompare, de filtrare și de fertilizare; conducte magistrale, rezervoare etc.) și asamblarea sistemului de irigare mult dorit. Grație noilor amenajări, în următorii 15 ani, generații întregi de elevi vor avea posibilitatea să-și perfecționeze deprinderile de plantare, de creștere și de îngrijire a speciilor de plante floricole, căci, conform specificațiilor tehnice, sistemul de irigare este unul rezistent, iar beneficiarii și-au luat angajamentul să aibă grijă de el, să-l verifice sistematic, cel puțin de două ori pe an: la începutul și la jumătatea sezonului.

Modernizarea serei va contribui la eficientizarea procesului instructiv-educativ și la dezvoltarea competențelor beneficiarilor direcți conform standardelor ocupaționale pentru meseria de floricultor. De asemenea, potrivit planului de acțiuni al instituției pentru perioada următoare, producția obținută aici va fi comercializată, iar veniturile vor fi îndreptate spre procurarea de fertilizanți, material săditor, bulbi etc. în scopuri de instruire, spre sporirea calității formării profesionale a tinerilor.

Susține educația agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.