SEMINAR PENTRU CADRE DIDACTICE ÎN DOMENIUL ”RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE”

untitled-2

În perioada 16-17 martie curent, la CE PRO DIDACTICA s-a desfășurat programul de formare cu genericul Resurse educaţionale deschise. Activitatea face parte din faza a II-a a proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, al cărui scop constă în promovarea unei înțelegeri adecvate a raţionamentului şi a procesului de elaborare a politicilor RED prin intermediul unor campanii de sensibilizare, advocacy şi dezvoltare în vederea extinderii accesului la educaţie de calitate pentru toţi, a resurselor şi a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

În calitate de beneficiari ai trainingului au fost 21 cadre didactice din institiţii de învăţământ primare, gimnaziale şi liceale, care au pus în discuţie subiectele: conceptul de Resurse Educaţionale Deschise; accesarea RED; aplicarea RED în procesul educaţional în cadrul anumitor discipline şcolare; metodologia alcătuirii şi dezvoltării RED; politici şi actualităţi RED în Republica Moldova; repere conceptuale şi provocări internaţionale în domeniul RED; etica în corespondenţa electronică; aspecte de bază pentru valorificarea competenţei digitale de manieră aplicativă.

Formatorii implicaţi, Valeriu Gorincioi şi Viorica Goraş-Postică, au oferit un suport didactic consistent şi au facilitat în mod interactiv sesiunile de instruire, răspunzând cât mai mult posibil necesităţilor şi aşteptărilor beneficiarilor. Unul dintre participanți, Sergiu Ștefan, profesor de limbă şi literatură română, Gimnaziul Oneşti, r. Hânceşti a postat următoarele într-o publicație on-line: ”A fost un frumos schimb de experienţă, acumulare de noi cunoştinţe şi îmbunătăţire a competenţelor digitale. Cadrele didactice au fost motivate pentru crearea şi utilizarea RED. Mă bucur că am avut ocazia şi eu să fiu printre acei profesori. Mulţumim mult colaboratorilor Centrului Educaţional Pro Didactica.” Printre factorii  care au contribuit, în mod special, la buna desfăşurare, calitatea şi eficienţa programului de formare, cursanții au menționat: profesionalismul și experiența formatorilor;  atmosfera prietenoasă, conținuturile explicate clar, prescurtarea practică a informațiilor; schimbul de experiență între cursanți; condițiile optime, mediul favorabil; libertatea de exprimare și posibilitatea de implicare activă; dorința mare de cunoaștere a participanților; bunăvoința, motivația, dar și ospitalitatea gazdelor, atmosfera prietenoasă, caldă, pozitivă.

Proiectul „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!” este implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.

Cristina BUJAC,
coordonatoare de proiect