SEMINARUL DE FOLLOW-UP ÎN PROBLEMATICA MENTORATULUI DE INSERȚIE PROFESIONALĂ

Pestalozzi-EICÎn 2 aprilie curent, peste 20 de profesori universitari de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Băți au fost implicați într-un seminar on-line de dezvoltare profesională în problematica mentoratului.

Activitatea s-a organizat în cadrul proiectului implementat de C.E. PRO DIDACTICA ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, sprijinit de Fundația Pestalozzi din Elveția. Desfășurat ca rezultat al unui training complex de acum 2 luni, demersul de abilitare profesională a avut ca obiectiv evaluarea nivelului de implementare a achizițiilor, deducerea lecțiilor învățate, prin identificarea trăsăturilor unui mentorat de succes, dar și a problemelor inerente ce apar în funcție de context și de deschiderea și încrederea studentului în mentor. Formatorii Valentina Chicu și Serghei Lîsenco au facilitat demersul didactic pe platforma Privesc.Eu, provocând în mod profesionist participanții să împărtășească experiențe pedagogice și idei pe marginea celor aplicate cu studenții, încadrați în stagiile de practică, inclusiv din perspectiva interculturalității.

Dialogul reflexiv, exersat între profesori și extrapolat ulterior în mediul studențesc, s-a aflat în topul aplicațiilor, accentuându-se rolul acestuia în încurajarea studentului să gândească profund și degajat asupra experiențelor teoretice și practice  prin care a trecut, țintind spre succesul pe care trebuie să îl obțină. În acest sens, cadrul didactic are nevoie, în mod evident, de mult mai mult timp decât oferă actualmente sistemul de învățământ superior în norma didactică a metodiștilor.

Discuțiile analitice asupra unei secvențe de plan de dezvoltare profesională s-au focusat pe obiectivele propuse, pe acțiuni fezabile și pe indicatori măsurabili, care să ghideze în mod realist traseul dorit, așa încât mentoratul să devină o cheie sigură în atingerea performanțelor.

Ca temă de casă pentru următorul seminar s-au propus sarcini de exersare în continuare a dialogului reflexiv, de definitivare a Planului de dezvoltare profesională, de elaborare a unor recomandări specifice, în vederea optimizării documentelor universitare, care reglementează stagiile de practică din perspectiva mentoratului și a educației interculturale, dar și redactarea unor sugestii metodologice pe marginea mentoratului, pentru colegii din cele 3 instituții, cu scopul de diseminare a experienței acumulate.

Viorica Goraș-Postică, expert proiect